Угледни час у III/2 и III/4

Ученици III/2 и III/4 су са својим учитељицама Бојаном Зечевић и Маријом Тодоровић и учитељицом из боравка Иваном Живановић реализовали интердисциплинарни угледни час из музичке културе и физичког и здравственог васпитања. Наставне јединице су биле Музичка питања и одговори (музичка култура) и Полигон препрека (физичко и здравствено васпитање). Циљ часа је био да ученици кроз различите вежбе и игре примене систем стечених знања и вештина како из музичког, тако и физичког.

Како је час реализован у фискултурној сали, ученици су, стојећи у врсти, у глас изговарали поздрав у стиху. Потом су загревање извели растрчавањем уз музичке композиције, са задатком да се на утишавање музике замрзну у одговарајућем положају. Након тога, вежбе обликовања су радили кореографски, у виду слета, уз Марш Радецког.

Главни део часа се састојао од четири игре, у којима су ученици прелазили полигон препрека да би стигли до табле на којој су се налазили различити музички задаци (откривање и препознавање композитора, препознавање песме коју су учили на основу нотног записа, разврставање нота и пауза по дужини трајања у одговарајуће поље, препознавање нота у нотном систему).

У завршном делу, сабирали су се поени и прогласили победници. Уз истезање, учитељице су разговарале са ученицима о утисцима са часа.

Часу су присуствовали: директор школе Катарина Стјепановић, проф. српског језика и помоћник директора Биљана Кнежевић, учитељице Наташа Јовановић, Јелена Ђорђевић, Биљана Мијаиловић, Ана Јездић, проф. физичког и здравственог васпитања Весна Илић, секретар школе Марија Лазаревић, рачуноводство Јована Јоксимовић и Слађана Ристовић, родитељи Маријана Калинић и Мирослав Костић.