Одељењске старешине

Млађи разреди Старији разреди
Име и презиме Степен
стручне спреме
Одељење Име и презиме Степен
стручне спреме
Одељење
Зоран Стојановић VII 1-1 Ивана Радичевић VII 5-1
Милана Ђурић VII 1-2 Милана Девић VII 5-2
Љиљана Опачић VII 1-3 Мирјана Богичевић VII 5-3
Сања Исаиловић VII 1-4 Светлана Милентијевић VII 5-4
Марија Милинковић VII 2-1 Тања Плазинић VII 6-1
Драгица Станимировић VII 2-2 Лазар Танасковић VII 6-2
Достана Павловић VI 2-3 Тамара Живковић VII 6-3
Наташа Јовановић VII 2-4 Дубравка Јеремић VII 6-4
Горана Радивојевић VII 3-1 Славица Ћуковић VII 7-1
Ивана Богдановић VII 3-2 Јасмина Ружичић VII 7-2
Марина Бајагић VII 3-3 Биљана Кнежевић VI 7-3
Александра Хубер VI 3-4 Зорица Јовић VII 7-4
Даница Станисављевић VII 4-1 Александра Ђорђевић VII 8-1
Јасмина Трифуновић VII 4-2 Јасна Стевановић-Рикерт VI 8-2
Јелена Чедић VII 4-3 Анита Ивовић VII 8-3
Бојана Зечевић VI 4-4 Петар Ивовић VII 8-4
Александра Јаковљевић VI Продужени боравак
Никола Спасојевић VII Продужени боравак