Одељењске старешине

Разредна настава Предметна настава
Име и презиме Степен
стручне спреме
Одељење Име и презиме Степен
стручне спреме
Одељење
Горана Радивојевић VI 1-1 Биљана Кнежевић VII/1 5-1
Ивана Богдановић VII/1 1-2 Данијела Рајак VII/1 5-2
Марина Бајагић VII/1 1-3 Славица Ћуковић VII/1 5-3
Александра Хубер VI 1-4 Зорица Јовић VII/1 5-4
Даница Станисављевић VII/1 2-1 Анита Ивовић VII/1 6-1
Марија Тодоровић VII/2 2-2 Петар Ивовић VII/1 6-2
Јелена Чедић VII/1 2-3 Александра Ђорђевић VII/1 6-3
Бојана Зечевић VI 2-4 Анђела Милетић VII/1 6-4
Зоран Стојановић VII/1 3-1 Гордана Поповић VII/1 7-1
Милана Ђурић VII/1 3-2 Милана Девић VII/1 7-2
Љиљана Опачић VI 3-3 Мирјана Богићевић VII/1 7-3
Сања Исаиловић VI 3-4 Светлана Милентијевић VII/1 7-4
Марија Милинковић VII/1 4-1 Душанка Јочић VII 8-1
Драгица Станимировић VII/1 4-2 Лазар Танасковић VII/1 8-2
Достана Павловић VII/1 4-3 Тамара Живковић VII/1 8-3
Наташа Јовановић VII/1 4-4 Дубравка Јеремић VII/1 8-4
Ивана Живановић VII/1 Продужени боравак
Ана Јездић VII/1 Продужени боравак