Одељењске старешине

Млађи разреди

Име и презиме наставника Одељење
Марија Милинковић/Ана Јовановић 1/1
Драгица Станимировић 1/2
Достана Павловић 1/3
Наташа Јовановић 1/4
Горана Радивојевић 2/1
Ивана Богдановић 2/2
Марина Бајагић 2/3
Александра Хубер 2/4
Даница Станисављевић 3/1
Марија Тодоровић 3/2
Јелена Чедић 3/3
Бојана Зечевић 3/4
Зоран Стојановић 4/1
Милана Ђурић 4/2
Љиљана Опачић 4/3
Сања Исаиловић 4/4
Ивана Живановић Продужени боравак
Ана Јездић Продужени боравак
Јелена Ђорђевић Продужени боравак
Биљана Станојевић Продужени боравак

Старији разреди

Име и презиме наставника Одељење
Ивана Радичевић V/1
Јасна Рикерт Стевановић V/2
Марија Вуковић V/3
Дубравка Јеремић V/4
Биљана Кнежевић VI/1
Данијела Рајак VI/2
Славица Ћуковић VI/3
Зорица Јовић VI/4
Анита Ивовић VII/1
Петар Ивовић VII/2
Александра Ђорђевић VII/3
Анђела Милетић VII/4
Гордана Поповић VIII/1
Наташа Милошевић VIII/2
Мирјана Богићевић VIII/3
Светлана Милентијевић VIII/4