Menu

Распоред контролних вежби и писмених задатака
за школску 2023/2024. годину

Преузмите распоред писмених задатака, контролних вежби за школску 2023/2024. годину (II полугодиште)

Преузмите распоред писмених задатака, контролних вежби за школску 2023/2024. годину (I полугодиште)

5. разред - I полугодиште

Број наставне недеље Контролне вежбе Писмени задаци
1.
2. Математика (иницијални тест) Српски језик (иницијални тест)
3. Техника и технологија (иницијални тест)
Музичка култура (иницијални тест)
Српски језик (иницијални тест)
Енглески језик (иницијални тест)
4.
5. Географија (5/1 - прва група)
6. Математика Српски језик (ЗУОВ)
5/2, 5/1, 5/4, 5/3
7. Биологија
Географија (5/3 - прва група, 5/2, 5/4 - друга група)
8. Енглески језик (5/2, 5/4 - прва група, 5/1, 5/3 - сви)
Географија (5/1, 5/3 - друга група, 5/2, 5/4 - прва група)
9. Енглески језик (5/2, 5/4 - друга група) Математика
10. Немачки језик
11.
12.
13. Српски језик 5/2;5/1,5/4,5/3* Eнглески језик (5/2, 5/4 - прва група, 5/1, 5/3 - сви)
14. Математика Енглески језик (5/2, 5/4 - друга група)
15.
16. Географија (5/1, 5/3 - друга група, 5/2, 5/4 - прва група) Српски језик (ЗУОВ) 5/2;5/1,5/4,5/3
17. Географија (5/1, 5/3 - прва група, 5/2, 5/4 - друга група)
18.
19. Немачки језик
Eнглески језик (5/2, 5/4 - прва група)
20. Eнглески језик (5/2, 5/4 - друга група, 5/1, 5/3 - сви) Mатематика
21.
22.

5. разред - II полугодиште

Број наставне недеље Контролне вежбе Писмени задаци
23.
24. Eнглески језик (5/2, 5/4 - прва група)
25. Eнглески језик (5/2, 5/4 - друга група, 5/1, 5/3 - сви)
Математика
26. Немачки језик Руски језик, непарна
Српски језик (ЗУОВ) 5/2;5/1,5/4,5/3
27. Биологија Руски језик, парна
28. Географија Математика
29.
30.
31. Немачки језик
32.
33. Српски језик (ЗУОВ) 5/2;5/1,5/4,5/3*
34. Математика Енглески језик
35. Српски језик 5/2;5/1,5/4,5/3 Немачки језик
36. Географија Eнглески језик (5/1, 5/3 - сви, 5/2 и 5/4 - прва група)
37. Математика
Eнглески језик (5/2 и 5/4 - друга група)
38.
39.

6. разред - I полугодиште

Број наставне недеље Контролне вежбе Писмени задаци
1. Mатематика (иницијални тест)
2. Српски језик (иницијални тест)
Историја (иницијални тест9
3. Техника и технологија - иницијални тест
Музичка култура - иницијални тест
Немачки језик - иницијални тест
Биологија - иницијални тест
Српски језик - иницијални тест
Eнглески језик - иницијални тест
4. Географија - иницијални тест
5.
6. Математика Српски језик 6/2,6/3,6/4
7. Биологија Српски језик 6/1*
8. Немачки језик
Географија (6/1, 6/3 - обе групе)
9. Енглески језик Математика
10. Физика 6/1, 6/3
11.
12. Географија 6/1, 6/2, 6/3, 6/4
13. Српски језик 6/2,6/3,6/4,6/1
Физика 6/2,6/4
14. Немачки језик
15. Математика Енглески језик
16. Српски језик 6/2,6/3,6/4, 6/1*
17. Математика
18.
19. Немачки језик
Физика 6/1, 6/3
20. Eнглески језик
Српски језик 6/1
21. Mатематика
22.

6. разред - II полугодиште

Број наставне недеље Контролне вежбе Писмени задаци
23.
24. Немачки језик
25.
26. Eнглески језик
Биологија
Српски језик 6/2,6/3,6/4
27. Географија
Математика
28. Физика 6/1, 6/3
Српски језик 6/1
29. Математика
30. Немачки језик
31.
32. Енглески језик
33. Српски језик 6/2,6/3,6/4,
34. Српски језик 6/1
35. Српски језик 6/2,6/3,6/4
Математика
Енглески језик
36. Географија 6/2, 6/4
Физика 6/1, 6/3
Немачки језик
37. Српски језик 6/1 Математика
38.
39.

7. разред - I полугодиште

Број наставне недеље Контролне вежбе Писмени задаци
1. Математика (иницијални тест)
2. Руски језик - иницијални тест
Српски језик - иницијални тест
Историја - иницијални тест
3. Техника и технологија - иницијални тест
Музичка култура - иницијални тест
Немачки језик - иницијални тест
Биологија - иницијални тест
Eнглески језик - иницијални тест
4. Географија - иницијални тест
Физика - иницијални тест
5.
6. Математика
7. Биологија Српски језик (ЗУОВ)
8. Немачки језик
Географија (7/1, 7/3 - друга група, 7/2, 7/4 - прва група)
9. Хемија
Географија (7/1, 7/3 - прва група, 7/2, 7/4 - друга група)
10. Eнглески језик (сва одељења - прва група) Математика
11. Eнглески језик (сва одељења - друга група)
12. Српски језик
Физика
13. Енглески језик (сва одељења - прва група)
14. Немачки језик,
Енглески језик (сва одељења-друга група)
15. Математика Српски језик (ЗУОВ)
16. Руски језик
17. Географија
18.
19. Немачки језик,
Хемија
20. Математика
21.
22.

7. разред - II полугодиште

Број наставне недеље Контролне вежбе Писмени задаци
23.
24. Немачки језик,
Географија
25. Математика
26. Хемија
Биологија
Енглески језик (сва одељења- прва група?)
27. Eнглески језик (сва одељења-друга група) Српски језик (ЗУОВ)
28. Физика Математика
29.
30. Географија Руски језик
31. Српски језик Немачки језик
32. Математика
33.
34. Хемија Српски језик
35. Немачки језик Енглески језик (сва одељења-прва група)
36. Енглески језик (сва одељења-друга група)
37. Српски језик, годишњи тест Математика
38.
39.

8. разред - I полугодиште

Број наставне недеље Контролне вежбе Писмени задаци
1. Математика (иницијални тест)
2. Српски језик - иницијални тест
Историја - иницијални тест
3. Техника и технологија - иницијални тест
Музичка култура - иницијални тест
Руски језик - иницијални тест
Немачки језик - иницијални тест
Хемија - иницијални тест
Енглески језик - иницијални тест
Српски језик - иницијални тест
4. Биологија - иницијални тест
Географија - иницијални тест
Физика - иницијални тест
5. Математика
6. Хемија Српски језик (ЗУОВ) 8/2,8/4,8/1
7. Српски језик, 8/3, 8/1
Географија (8/1, 8/3 - обе групе)
8. Биологија Математика
9. Немачки језик, Енглески језик (сва одељења-прва група)
10. Енглески језик (сва одељења-друга група)
11.
12. Српски језик 8/2,8/4
13. Математика Енглески језик (сва одељења-прва група- ЗУОВ)
14. Хемија Немачки језик,
Енглески језик (сва одељења- друга група???--ЗУОВ)
15. Физика Руски језик, непарна
Српски језик (ЗУОВ) 8/2, 8/1, 8/3,8/4
16. Географија 8/1, 8/2, 8/3, 8/4 Руски језик, парна
17. Математика
18.
19. Немачки језик
20. Српски језик 8/3,8/1 Математика
21.
22.

8. разред - II полугодиште

Број наставне недеље Контролне вежбе Писмени задаци
23. Енглески језик (сва одељења-прва група)
24. Енглески језик (сва одељења-друга група)
25. Географија
Математика
26. Немачки језик
27. Хемија
Биологија
28. Математика
29. Српски језик (ЗУОВ) 8/2, 8/1,8/4
30. Немачки језик Руски језик
31. Српски језик 8/2, 8/4, 8/3,8/1
Географија 8/2, 8/4
32. Математика Немачки језик, Енглески језик (сва одељења-прва група-ЗУОВ ???)
33. Хемија Енглески језик (сва одељења-друга група-ЗУОВ ???)
34. Математика
Српски језик (ЗУОВ) 8/2, 8/1,8/4
35.
36. Физика
37.
38.
39.

4. разред - I полугодиште

Број наставне недеље Контролне вежбе Писмени задаци
1. Српски језик -иницијални тест
Математика- иницијални тест
2. Природа и друштво -иницијални тест
3. Енглески језик - Иницијални тест
4. Српски језик
5.
6. Математика
7. Природа и друштво Српски језик
8. Енглески језик
9.
10. Српски језик Математика
11.
12. Математика
13.
14. Српски језик
15.
16. Енглески језик Српски језик
17. Српски језик
Математика
18. Математика
19. Природа и друштво
20. Српски језик
21. Математка
22.

4. разред - II полугодиште

Број наставне недеље Контролне вежбе Писмени задаци
23.
24.
25. Енглески језик
Природа и друштво
26. Српски језик
27. Математика
28. Српски језик
Природа и друштво
29. Математика
30.
31. Српски језик Математика
32.
33. Енглески језик
34. Српски језик
35. Природа и друштво
Математика
36.
37. Српски језик Математика
38. Српски језик
Природа и друштво
39.

3. разред - I полугодиште

Број наставне недеље Контролне вежбе Писмени задаци
1. Српски језик - Иницијални тест
2. Математика - Иницијални тест
Природа и друштво - Иницијални тест
3. Енглески језик - Иницијални тест
4.
5.
6. Српски језик
7. Математика
8.
9. Математика,
Природа и друштво
10.
11.
12. Српски језик,
Математика
13. Природа и друштво
14.
15. Математика
16.
17. Математика
18.
19. Математика
20.
21. Српски језик
22.

3. разред - II полугодиште

Број наставне недеље Контролне вежбе Писмени задаци
23. Математика,
Природа и друштво
24. Српски језик
25. Математика
26.
27.
28. Математика
29. Српски језик,
Природа и друштво
30. Математика
31.
32.
33.
34.
35. Српски језик,
Математика
36.
37. Српски језик
38. Математика,
Природа и друштво
39.

2. разред - I полугодиште

Број наставне недеље Контролне вежбе
1.
2. Српски језик - Иницијални тест
Математика - Иницијални тест
3. Енглески језик - Иницијални тест
Свет око нас - Иницијални тест
4.
5.
6. Математика
7. Српски језик
8.
9.
10. Математика
Свет око нас
11.
12.
13. Српски језик
14. Математика
15.
16.
17. Српски језик
18. Математика
19.
20. Свет око нас
21. Математика
Српски језик
22.

2. разред - II полугодиште

Број наставне недеље Контролне вежбе
23.
24. Енглески језик
25.
26. Математика
27.
28.
29. Српски језик
30. Математика
31. Свет око нас
32. Српски језик
33.
34. Математика
35. Српски језик
36. Енглески језик
37. Српски језик
Свет око нас
38. Математика
39.

1. разред - I полугодиште

Број наставне недеље Контролне вежбе
1.
2.
3. математика
4.
5. свет око нас
6. математика
7. свет око нас
8.
9.
10.
11. математика
12.
13.
14.
15. свет око нас
16. српски језик
17. математика
18.
19. свет око нас
20.
21.
22.

1. разред - II полугодиште

Број наставне недеље Контролне вежбе
23. Математика, свет око нас
24.
25. Математика
26.
27. Свет око нас
28.
29. Математика
30.
31. Математика, српски језик
32.
33.
34.
35. Српски језик
36. Свет око нас, математика
37. Математика
38. Математика, српски језик
39.