Распоред контролних вежби и писмених задатака
за школску 2019/2020. годину

5. разред - I полугодиште

Број наставне недеље Контролне вежбе Писмени задаци
1. математика (иницијални тест)
2.
3. енглески језик (иницијални)
српски језик и књижевност (иницијални) 5/2, 5/4
4. музичка култура (иницијални тест)
српски језик и књижевност
5.
6. математика
7. биологија српски језик и књижевност
8. енглески језик
9. немачки језик
10. српски језик и књижевност математика
11.
12. српски језик и књижевност
13.
14. математика енглески језик
15. српски језик и књижевност
16.
17.
18.
19.
20. енглески језик математика
21. немачки језик
српски језик и књижевност
22.

5. разред - II полугодиште

Број наставне недеље Контролне вежбе Писмени задаци
23.
24. математика
25. енглески језик српски језик и књижевност
26.
27. биологија математика
28. немачки језик
29. српски језик и књижевност
30. немачки језик
31. РАСПУСТ
32. математика
33. српски језик и књижевност
34. немачки језик енглески језик
35.
36. српски језик и књижевност
(годишњи тест из граматике)
37. енглески језик математика
38. математика (годишњи тест)
српски језик и књижевност
(годишњи тест из књижевности)
39.

6. разред - I полугодиште

Број наставне недеље Контролне вежбе Писмени задаци
1. математика (иницијални тест)
2. биологија (иницијални тест)
географија (иницијални тест9
3. немачки језик (иницијални тест)
енглески језик (иницијални тест)
техничко (иницијални тест)
Српски језик и књижевност (иницијални тест)
4. математика
музичка култура (иницијални тест)
српски језик и књижевност 6/1, 6/3 - подела гласова
5. немачки језик
6.
7. биологија Српски језик и књижевност
8. географија
9. енглески језик математика
10. немачки језик
Српски језик и књижевност 6/1, 6/3
11. физика
12. географија
Српски језик и књижевност
13.
14.
15. математика енглески језик
16. Српски језик и књижевност
17. Српски језик и књижевност 6/1, 6/3
18.
19.
20. енглески језик
21. Српски језик и књижевност (6/2, 6/4) математика
22.

6. разред - II полугодиште

Број наставне недеље Контролне вежбе Писмени задаци
23.
24. немачки језик
25. Српски језик и књижевност
26. математика
енглески језик
27. географија
биологија
28. физика
српски језик и књижевност 6/1, 6/3
29. математика
30. немачки језик
Српски језик и књижевност
31. РАСПУСТ
32. енглески језик
33. математика
34. Српски језик и књижевност
35. енглески језик
36. географија немачки језик
37. Српски језик и књижевност - годишњи математика
38. математика (годишњи тест)
39.

7. разред - I полугодиште

Број наставне недеље Контролне вежбе Писмени задаци
1. математика (иницијални тест)
2. географија (иницијални тест)
биологија (иницијални тест)
3. немачки језик(иницијални тест)
eнглески језик (иницијални тест)
техничко (иницијални тест)
физика (иницијални тест)
Српски језик (7/2, 7/3, 7/4 иницијални тест)
4. математика
музичка култура (иницијални тест)
Српски језик 7/1 (иницијални тест)
5. немачки језик
6. Српски језик 7/2, 7/3, 7/4
7. енглески језик
биологија
8. физика српски језик 7/1
9. хемија математика
10. географија
српски језик 7/1, (7/3 - Хајдук Станко)
11. немачки језик
12. математика
Српски језик 7/2, 7/3, 7/4
13. српски језик и књижевност 7/1 енглески језик
14.
15. Српски језик
16. српски језик 7/3 математика
17. хемија
18.
19.
20. Српски језик и књижевност 7/1, 7/2, 7/4
21. географија (7/3)
енглески језик
22.

7. разред - II полугодиште

Број наставне недеље Контролне вежбе Писмени задаци
23. немачки језик
24. математика
25. физика српски језик 7/1, 7/3
26. географија (7/3) Српски језик и књижевност 7/2, 7/4
27. хемија
енглески језик
28. биологија
српски језик 7/3
29. математика
30. немачки језик
31. РАСПУСТ
32. географија (7/3)
Српски језик 7/2, 7/4
33. хемија
српски језик 7/1, 7/3
34. математика
35. енглески језик
Српски језик
36. немачки језик
37. Српски језик, годишњи тест математика
38. математика (годишњи тест)
енглески језик
39.

8. разред - I полугодиште

Број наставне недеље Контролне вежбе Писмени задаци
1. математика (иницијални тест)
2. немачки језик (иницијални тест)
биологија ( иницијални тест)
физика (иницијални тест) 8-1,8-3
српски језик (иницијални тест) 8/3
3. географија (иницијални тест)
хемија (иницијални тест)
eнглески језик (иницијални тест)
техничко (иницијални тест)
физика (иницијални тест)
Српски језик (иницијални тест, 8/1, 8/4)
Српски језик(иницијални тест,8/2)
4. музичка култура (иницијални тест)
5. математика
српски језик 8/3
6. немачки језик Српски језик
7. хемија
биологија
8. физика
физика 8/1, 8/3
9. енглески језик математика
10. немачки језик
11. географија
Српски језик (8/1, 8/2, 8/3, 8/4)
12. математика
13. физика 8/1, 8/3 енглески језик
14.
15. математика
16. хемија Српски језик
17. енглески језик
српски језик 8/3
18.
19.
20. математика
физика 8/1, 8/3
21. географија
Српски језик (полугодишњи)
22.

8. разред - II полугодиште

Број наставне недеље Контролне вежбе Писмени задаци
23. математика
24. немачки језик
енглески језик
25. Српски језик
26. хемија математика
27. географија
биологија
28. немачки језик
српски језик 8/3
29. физика 8/1, 8/3
30. Српски језик (8/1, 8/2, 8/4) енглески језик
31. РАСПУСТ
32. математика
33. немачки језик
34. физика Српски језик
35. географија
енглески језик
36. хемија математика
37. Српски језик (8/1, 8/2, 8/4)
38.
39.

3. разред

Радна
недеља
СРПСКИ ЈЕЗИК МАТЕМАТИКА ПРИРОДА И ДРУШТВО ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
1. иницијални тест иницијални тест
2. иницијални тест
3.
4. провера знања
5. провера знања провера знања
6.
7. провера знања
8. провера знања провера знања
9. провера знања
10. провера знања провера знања
11. провера знања
12. провера знања
13. провера знања
14. провера знања провера знања
15.
16. провера знања провера знања
17.
18.
19.
20. провера знања
21. провера знања
22. провера знања
23.
24. провера знања
25. провера знања провера знања
26. провера знања
27. провера знања провера знања
28. писмени задатак провера знања
29.
30. провера знања
31.
32. провера знања провера знања
33.
34. провера знања
35. провера знања
36. провера знања провера знања
37. писмени задатак провера знања
38. провера знања
39. провера знања провера знања
40. провера знања

4. разред

Радна
недеља
СРПСКИ ЈЕЗИК МАТЕМАТИКА ПРИРОДА И ДРУШТВО ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
1. иницијални тест иницијални тест
2. иницијални тест
3.
4. КЗ
5. КЗ
6.
7. ПЗ Природа и друштво
8. КЗ
9.
10. КЗ ПЗ
11. КЗ
12.
13. КЗ Природа и друштво
14.
15. КЗ
16. ПЗ КЗ
17. ПЗ Природа и друштво
18. КЗ
19.
20.
21. КЗ
22. КЗ
23.
24. Природа и друштво
25. КЗ
26. ПЗ КЗ
27. КЗ
28. КЗ Природа и друштво
29. КЗ
30. ПЗ
31.
32. КЗ
33.
34.
35. ПЗ Природа и друштво
36. КЗ
37. КЗ КЗ
38. КЗ
39. ПЗ Природа и друштво
КЗ - контролни задатак; ПЗ - писмени задатак

2. разред
Одељењска већа II разреда:
Марија Милинковић, Драгица Станимировић, Достана Павловић, Наташа Јовановић

БРОЈ НЕДЕЉЕ КОНТРОЛНЕ ВЕЖБЕ (провере)
1. Српски језик – иницијални тест
2. Математика – иницијални тест
Свет око нас – иницијални тест
3. Eнглески језик – иницијални тест
4.
5. Математика
Свет око нас
6.
7. Српски језик
8. Математика
9.
10. Српски језик
Математика
11.
12. Математика
13. Српски језик
Свет око нас
14. Математика
15.
16.
17. Српски језик
Свет око нас
18.
19.
20. Математика
21.
22. Математика
23.
24. Свет око нас, Енглески језик
25. Математика
26.
27. Математика
28. Српски језик
29. Српски језик
Математика
30. Свет око нас
31.
32.
33. Српски језик
34. Математика
35.
36. Свет око нас, Енглески језик
37. Српски језик
Математика
38. Математика
39. Српски језик
Математика
40.