Школски одбор

Р.бр. Име и презиме
1. Светлана Милентијевић члан колектива
2. Данијела Рајак члан колектива
3. Наташа Јовановић члан колектива
4. Биљана Самарџић представник родитеља
5. Сандра Симић представник родитеља
6. Александар Митић представник родитеља
7. Џавид Мехмед преставник локалне самоуправе
8. Вера Бојовић преставник локалне самоуправе
9. Стана Крстић преставник локалне самоуправе