Руководиоци одељењских већа

Разред Руководилац
I Зоран Стојановић
II Марија Милинковић
III Горана Радивојевић
IV Бојана Зечевић
V Светлана Милентијевић
VI Дубравка Јеремић
VII Биљана Кнежевић
VIII Јасна Рикерт-Стевановић