Бројно стање ученика и одељења

На крају школске 2020/2021. године ОШ „Десанка Макимовић“ имала је 834 ученика распоређених у 32 одељења. Осми разред завршило је 100 ученика.

На почетку школске 2021/2022. године, у школи има 830 ученика распоређених у 32 одељења, 16 у млађим, 16 у старијим разредима. У млађим разредима има 400 ученикa, у старијим има 430 ученика. У свим разредима ученици су распоређени у по четири одељења.

Разреди Одељења Број одељења Број ученика Број мушких Број женских
1 2 3 4
I 26 24 22 24 4 96 54 42
II 28 25 27 27 4 107 62 45
III 23 26 26 24 4 99 51 48
IV 25 25 23 25 4 98 48 50
I-IV 102 100 98 100 16 400 215 185
V 30 29 29 27 4 115 60 55
VI 22 26 24 24 4 96 51 45
VII 28 24 28 29 4 109 60 49
VIII 26 30 25 29 4 110 52 58
V-VIII 106 109 106 109 16 430 223 207
УКУПНО I-VIII 208 209 204 209 32 830 438 392

У овој школској години уписано је четири одељења првака.

У Школи раде две мешовите групе продуженог боравка, којом су обухваћени ученици првог и другог разреда и по потреби трећег.

РАСПОРЕД ОДЕЉЕЊА

Поделе одељења је по вертикали: пар - непар, што олакшава процес наставе, поделу часова и организацију рада. Спроводећи Упутство МПНТР за организовање наставе у доба епидемије Ковид-19 вирусом, ученици првог и другог разреда похађаће наставу у преподневној смени према препорученом распореду. Ученици трећег и четвртог, као и ученици старијих разреда који су се определили за непосредни рад у школској 2020/21. години, радиће у две смене – парној и непарној.

Смена Разред и одељење
Парна 1/2, 1/4, 2/2, 2/4, 3/2, 3/4, 4/2, 4/4, 5/2, 5/4, 6/2, 6/4, 7/2, 7/4, 8/2, 8/4
Непарна 1/1, 1/3, 2/1, 2/3, 3/1, 3/3, 4/1, 4/3, 5/1, 5/3, 6/1, 6/3, 7/1, 7/3, 8/1, 8/3

Свака смена има координатора смене односно наставника задуженог за функционисање те смене. За непарну смену то је наставница Анита Ивовић, а за парну наставник Петар Ивовић.