Бројно стање ученика и одељења

На крају школске 2018/2019. године ОШ „Десанка Макимовић“ имала је 827 ученика распоређених у 32 одељења. Осми разред завршило је 97 ученика.

На почетку школске 2019/2020. године, у школи има 834 ученика распоређених у 32 одељења, 16 у млађим, 16 у старијим разредима. У млађим разредима има 414 ученика, у старијим има 420 ученика. У свим разредима ученици су распоређени у по четири одељења.

Разреди Одељења Број одељења Број ученика Број мушких Број женских
1 2 3 4
I 25 26 27 25 4 103 51 52
II 23 24 24 25 4 96 44 52
III 30 30 31 29 4 120 61 59
IV 22 26 24 23 4 95 51 44
I-IV 16 414 207 207
V 29 25 26 29 4 109 61 48
VI 28 29 27 28 4 112 53 59
VII 25 24 26 24 4 99 46 53
VIII 25 25 25 25 4 100 50 50
V-VIII 16 420 210 210
УКУПНО I-VIII 32 834 417 417