Слободне наставне активности и изборни предмети

Слободне наставне активности
Старији разреди - Слободне наставне активности

5. разред 6. разред 7. разред 8. разред
Животне вештине Не брже од живота Моја животна средина Предузетништво
Вежбањем до здравља Уметност
Модерно доба и музика

Изборни предмети у старијим разредима

Обавезни изборни предмети у старијим разредима
Руски језик
Немачки језик
Верска настава (правослтавни катихизис)
Грађанско васпитање

Приликом избора слободних наставних активности водило се рачуна да предмети буду различити како би се задовољила интересовања ученика и настава ускладила са расположивим кадром.

У циљу унапређења квалитета наставе и понуђених садржаја, ученици петог разреда имају могућност да бирају између два страна језика, руског и немачког језика, који ће и извучавати током другог циклуса основног образовања.

У циљу развоја креативности и бољих постигнућа код ученика, у складу са акционим истраживањем обављеним 2018. године, а и по препоруци екстерних евалуатора, посебан акценат биће стављен на рад слободних и ваннаставних активности ученика. Планирано је да њихова реализација већином буде кроз активности у школи, али и ван школског објекта уколико епидемиолошки услови дозволе (посете музејима, изложбама, учешће на разним манифестацијама виртуелно или у реалном времену и простору итд.).