Обавезни изборни предмети

Старији разреди – Слободне наставне активности

5. разред 6. разред 7. разред 8. разред
Чувари природе Медијска писменост Моја животна средина Предузетништво
Цртање, слкање и вајање Вежбањем до здравља Уметност
Медијска писменост Чувари природе

Обавезни изборни предмети у старијим разредима

Обавезни изборни предмети у старијим разредима
Руски језик
Немачки језик
Верска настава (правослтавни катихизис)
Грађанско васпитање

Водило се рачуна да предмети буду различити како би се задовољила интересовања ученика и настава ускладила са расположивим кадром.

У циљу унапређења квалитета наставе и понуђених садржаја, ученици петог разреда имају могућност да бирају између два страна језика, руског и немачког језика, који ће и извучавати током другог циклуса основног образовања.

У циљу развоја креативности и бољих постигнућа код ученика, у складу са акционим истраживањем обављеним 2018. године и анкетом ученицима коју је обавила ПП служба у јуну 2022, као и по препоруци екстерних евалуатора, посебан акценат биће стављен на рад слободних и ваннаставних активности ученика. Планирано је да њихова реализација већином буде кроз активности у школи, али и ван школског објекта уколико епидемиолошки услови дозволе (посете музејима, изложбама, учешће на разним манифестацијама виртуелно или у реалном времену и простору итд.).