Савет родитеља за школску 2021/2022. годину

Млађи разреди Старији разреди
Име и презиме Одељење Име и презиме Одељење
Милица Станић, члан Стручног актива за развојно планирање I/1 Милица Симић V/1
Марија Илић, члан Тима за инклузивно образовање, Члан тима за предузетништво и међупредметне компетенције I/2 Предраг Божовић, члан Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања V/2
Драгана Милосављевић I/3 Јасна Михајловић V/3
Мирјана Јакшић I/4 Снежана Калађурђевић V/4
Јасмина Божовић II/1 Ивана Ракић VI/1
Ненад Ристић, члан Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања II/2 Јелена Лабовић VI/2
Коста Пишчевић, Члан тима за предузетништво и међупредметне компетенције II/3 Бојан Мартиновић VI/3
Соња Мачар II/4 Снежана Милосављевић, члан Тима за самовредновање VI/4
Миланка Милосављевић III/1 Јелена Јевремовић, члан Општинског Савета родитеља, члан Стручног актива за развојно планирање VII/1
Слађана Стевановић III/2 Милена Николић VII/2
Александар Арсенијевић, члан Општинског Савета родитеља III/3 Ивана Василић VII/3
Дарко Чачић III/4 Александра Симић VII/4
Снежана Рајачић IV/1 Маријана Кнежевић VIII/1
Анита Јокић IV/2 Братислав Гојковић, Члан Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе VIII/2
Бојана Рогић IV/3 Слађана Папић VIII/3
Далиборка Љубисављевић IV/4 Драгана Петровић, члан Општинског Савета родитеља, Члан Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе VIII/4