Menu

Савет родитеља за школску 2023/2024. годину

Млађи разреди Старији разреди
Име и презиме Одељење Име и презиме Одељење
Немања Новашикић I/1 Катарина Стојановић V/1
Слађана Стевановић I/2 Бранка Брајовић Михајловски V/2
Бранка Ковачевић I/3 Александар Арсенијевић V/3
Ана Лазовић I/4 Бојана Лукић V/4
Сара Колеска II/1 Александра Микић VI/1
Немања Шалипуровић II/2 Јелена Кесић VI/2
Зорица Николић II/3 Бојана Рогић VI/3
Вида Илић II/4 Далиборка Љубисављевић VI/4
Лепосава Тадић III/1 Горица Иветић VII/1
Марија Илић III/2 Биљана Самарџић VII/2
Драгана Милосављевић III/3 Јасна Михајловић VII/3
Гордана Николић III/4 Снежана Калађурђевић VII/4
Александра Јанчић IV/1 Ивана Ракић VIII/1
Снежана Ивановић IV/2 Јелена Лабовић VIII/2
Александра Јањић IV/3 Бојан Мартиновић VIII/3
Соња Мачар IV/4 Предраг Живаљевић VIII/4