Menu

Руководиоци актива и стручних већа 2023/2024.

Актив - стручно веће Руководилац
Стручно веће за разредну наставу Наташа Јовановић
Педагошки колегијум Катарина Стјепановић/Биљана Кнежевић
Стручни актив за развојно планирање Бранка Митровић Јосиповић
Стручно веће за образовну област језик, књижевност и комуникација Јасна Рикерт Стевановић
Стручно веће за образовну област природне науке и технологије Владимир Стојановић
Стручни актив за развој Школског програма Даниела Самарџија
Стручно веће за образовну област спорт и уметност Гордана Поповић
Стручно веће за образовну област друштвене науке Ивана Радичевић