Боравак

У сусрет Дану заљубљених

Полазници боравка су одвојили један дан за тему љубав. Разговарали су о томе шта је љубав, каква може бити, како је препознајемо и изражавамо. Направили су пано на тему љубави, писали љубавне поруке, смишљали љубавне напитке... Резултате рада можете видети и на школској инстаграм страници

Бринемо о нашој средини

Кад год то временски услови дозволе, полазници боравка користе прилику да сакупе отпатке у школском дворишту и на тај начин допринесу очувању своје непосредне околине. Поред тога, труде се да просторије боравка одржавају чистим, а теме о екологији и рециклажи, као и зашто је то битно за нашу планету, свакодневно су присутне.

ДАН ЉУБАЗНОСТИ

Ученици боравка обележили су у новембру Дан љубазности уз учење песме „Четири чаробне речи“. Кроз разговор смо дошли до занимљивих примера када све користимо речи: молим, извини, хвала, изволи, а потом смо направили и чаробни плакат...

ЉУДСКА ЧУЛА

Веома занимљива тема окупирала је пажњу наших полазника: ЉУДСКА ЧУЛА. Уз одабране текстове и презентације као подстицај, ученици су правили плакате који и даље красе зидове боравка и пружају могућност продуженог учења и уједно подсећају на занимљивости о чулима.

Поларне животиње

Учетељице боравка су заинтересовале ученике за нову тему, па су са еланом и радошћу слушали приче о половима и гледали образовну емисију „Опстанак“ о поларним животињама. Затим су писали о занимљивостима о овој теми и на крају их представили колажирањем. Успешно су одговарали и на квиз питања са овом темом.

Здрава исхрана

Уз решавање разних ребуса и асоцијација ученици су лако сазнали која је храна здрава, а затим су је и нацртали. Креирали су и правили своје тањире здравља, као и импровизовану здраву „зимницу“. Ученици и родитељи су употпунили ову тему здравом ужином, коју су донели од куће.

ПЕРСПЕКТИВА

Развијајући своју креативност, малишани из боравка су вежбали да уоче ПЕРСПЕКТИВУ и нацртају је. Погледајте њихове радове...

Halloween у боравку

Полазници нашег боравка били су подршка пројектној настави из енглеског језика на тему „Halloween“, па су и са ученицима првог разреда изводили вежбе моторике, перцепције и координацију покрета, преплићући вуницу кроз бундевице. Сецкали су, лепили, бојили, а у завршници пребројавали и бојили своја дела.

Ове активности организовале су учитељице Ана Јездић и Ивана Живановић.


ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК У ОШ „ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“

Због актуелне епидемиолошке ситуације, продужени боравак у нашој школи ће радити од 1. септембра 2021.године уз поштовање епидемиолошких мера.

Организација рада у продуженом боравку усклађује се са наставом.

 • У боравак се уписују ученици првог и другог разреда на почетку школске године.
 • Уписнице добијају од учитеља на првом родитељском састанку.
 • Уз уписницу, родитељи достављају потврде о запослењу за оба родитеља. Потврде издаје послодавац и оне треба да садрже доказ да запослени (родитељи) послове обављају у седишту или ван куће, као и контакт телефон фирме у којој раде.
 • У боравак долазе само здрава деца.
 • Ученици су распоређени у две групе (парна и непарна одељења).
 • Боравак ради од 7 ч. до 17.30 ч.
 • У боравку се ради по плану и програму који обухвата наставне садржаје, слободне активности и слободно време који се реализују према распореду времена.
 • У школи је обезбеђен ручак по цени од 230 динара. Плаћа се унапред за текући месец преко уплатница. За сваки месец добија се мени за свакодневно спремање оброка, тако да је исхрана разнолика, свежа и топла.
 • Ученици који се не пријаве за ручак у школи, доносе свој оброк од куће.
 • У боравку постоје правила понашања која се морају поштовати и истих се треба придржавати како би се одржао рад, ред и дисциплина.
 • Да би ученик боравио у боравку, потребно је да има: патофне (папуче), флашицу за воду, свеску А4 формата, фломастере, бојице, лепак, влажне и обичне марамице.
 • Родитељи се свакодневно приликом узимања ученика из боравка обавештавају о постигнућима и владању ученика.
 • Сарадња са учитељима из наставе је свакодневна и истима се указују проблеми уколико наступе у самом боравку, како би се одмах решили.
 • Ученици који остају у боравку пре и после наставе у потпуности су безбедни.
 • О хигијени просторија у којој ученици бораве строго се води рачуна. Свакодневно се просторија брише препорученим средствима за хигијену, а посебно асепсолом, дезинфикује и одржава чистом.
 • Све остале текуће информације добићете на почетку школске године од учитеља


Ученици су подељени у две групе, свака група има свог учитеља, односно професора разредне наставе, који је задужен за бригу о деци и њиховој безбедности у периоду од 7 до 17.30 часова, када по њих долазе родитељи.

Боравак функционише по унапред усвојеном Плану и програму за сваку школску годину и са унапред формулисаним правилима понашања како би се на што квалитетнији и продуктивнији начин искористило време које ученици проводе у боравку, План и програм рада прецизно су дефинисани за сваки месец тако да прате школско градиво и пружају ученицима могућност да пропуштено градиво у боравку надокнаде и затраже помоћ наставника за све недоумице и нејасноће.

Домаћи задаци се завршавају у боравку и дају се на преглед учитељу који је задужен за ту групу. Организују се и говорне вежбе с циљем богаћења речника ученика, подстиче се самопоуздање кроз слободно изражавање, као и изражавање по плану причања, што је предуслов за правилно и смислено писмено изражавање ученика. Кроз задатаке у којима ученици смишљају приче на основу датих слика подстиче се маштовитост ученика, као и опажање детаља.

Ученицима се кроз планиране активности у току слободног времена пружа могућност да стекну нова знања и вештине кроз различите радионице - литерарне, драмске и уметничке као и да кроз спортске садржаје уживају у спорту и јачају свој такмичарски дух.

Запослени у продуженом боравку у школској 2021/2022. су учитељице Ана Јездић и Ивана Живановић

Дневни распоред активности

 • Активан одмор
 • Пасиван одмор
 • Помоћ у учењу (израда домаћих задатака, утврђивање и проширивање обрађеног градива у току наставног процеса)
 • Слободне образовне активности: говор и изражавање, музичка култура, физичко васпитање, радно васпитање
Дневни распоред активности одвија се по следећем плану:
Пре подне После подне
7.00-8.00 Пријем ученика у продужени боравак 11.30-12.30 Слободно време
8.00-9.00 Слободнo време и доручак 12.30-13.00 Ручак
9.00-10.30 Самостални рад ученика (израда домаћег задатка) 13.00-14.00 Слободно време
10.30-11.30 Слободне активности 14.00-15.30 Самостални рад ученика (израда домаћег задатка)
11.30-12.30 Слободно време 15.30-17.00 Слободне активности
12.30-13.00 Ручак 17.00-17.30 Одлазак ученика из продуженог боравка (слободно време)
13.00-13.30 Слободно време
13.30 Одлазак ученика на наставу

Слободно време

Слободно време (проистекло из дечије потребе за покретом и рекреацијом) намењено активној игри за развијање и координацију моторичких покрета, фине моторике руке, развоју социјалних компетенција, емоционалне интелигенције и асертивне комуникације. Ученици кроз игру и различите задатке уче о пожељним и непожељним облицима понашања, као и правима и обавезама. Развијају моторику тела и усавршавају покрете. Ученицима је обезбеђен велики број друштвених игара које, поред забаве, имају и едукативну функцију.

Самостални рад ученика

Самостални рад ученика је намењен учењу, проширивању знања као и изради домаћих задатака уз едукативну подршку учитеља у боравку. Такође, боравак омогућава и индивидуалан рад за ученике са потешкоћама у савлађивању наставног градива кроз посебне задатке када је потребно и вежбу уз помоћ наставника. Ученицима који брже напредују омогућавамо да се, у складу са својим интересовањима и потенцијалима, развијају кроз задатке у зони наредног развоја (између осталог, користимо логичке задатке, мозгалице, као и задатке са такмичења „Мислиша“, интересантне новинске чланке...).

Слободне активности

Слободне активности имају за циљ да, кроз различите креативно-уметничке, психолошке и едукативне радионице, мотивишу ученике и помогну им да открију своја интересовања. Креативно-уметничке радионице обухватају низ активности из сфере ликовне, драмске и музичке уметности. Ученицима је пружен увид и прилика да се, кроз креативни изражај, упознају са различитим техникама, правцима, и врстама уметности.

Дечија недеља

Боравак се активно укључује у прославу Дечије недеље. И ове године као плод разговора о дечјим правима (и обавезама) настали су наши промотивни панои.

Едукативни панои

Своју едукативну улогу боравак остварује и уз помоћ пригодних пропагандних паноа: промовишемо позитивне вредности, веру у своје способности, рад и оснаживање личности.

Боравак подржава спортски дух

Полазници боравка додатно се укључују у спортске активности: као спортисти, али и као промотери спорта. Погледајте наше пропагандне паное!

Играмо се и учимо да постанемо предузетници

У боравку се негује и предузетничка вештина ученка: играјући се, сами су смишљали имена за своје сокове, као и које ће састојке садржати и које ће боје бити. Сокови су били примамљивих боја, али ипак нису били за пиће... направљени су од боје за колаче.

Правимо 3д причу – наше инсталације

Ученици и учитељи у продуженом боравку потрудили су се да се последњих дана у школи осећамо као да смо на (од)мору и омогућили нам леп поглед на плажу. Наша „инсталација“ допринела је бољем расположењу и већој инспирацији за писање састава.

Наши весели панои

Продужени боравак се труди да својим радом оплемени изглед школе и ангажује ученике у стваралачком, уметничком и креативном раду. На нашим паноима можете видети креативност ученика и учитеља.

Обележен Дан планете Земље

Ученици и наставници нашег боравка обележили су на занимљив начин 22. април, Дан планете Земље: користећи рециклажни материјал (пластичне чепове) израдили су два мозаик-паноа. Један од њих представља нашу планету, а други подсећа на Дан планете Земље.

Активно време одмора

У боравку постоји и слободно време, које се користи за играње друштвених игара. Када је лепо време, видећете нас напољу како се играмо разних спортских игара, организујемо такмичења... Када не можемо да идемо напоље, играмо друштвене игре и слажемо слагалице. Овако проведено време доприноси развијању социјалних вештина, окретности, спретности, развија логичко размишљање.

Време за учење

У боравку постоји време посвећено учењу. Тада свако ради своје домаће задатке, свако на свом месту. Ученици у тишини размишљају и раде. Учитељица је увек ту негде, спремна да објасни и прискочи у помоћ ако неко нешто не разуме. Овако проведено време подстиче побољшање школских постигнућа и ослобађа време у породици када ће се малишани дружити са својим родитељима.

Васкрс 2019.

У продуженом боравку наставници и ученици се труде да обележе сваки празник. Тако се доприноси добром расположењу, ученици стичу нова знања, вежбају моторику руку и развијају креативност. Погледајте како смо обележили Васкрс 2019.

Воћни дан – промоција здраве хране

Ученици који иду у продужени боравак, као и они са еколошке секције, имали су дан здраве ужине. Разговарали су о здравој и нездравој храни и о томе како која храна утиче на наше зубе и здравље. Ученици су, уз помоћ учитеља, правили воћне ужине и њима служили своје другаре.

Ранији радови