Списак запослених

Ненаставно особље
Радно место Презиме и име
Директор Стјепановић Катарина
Помоћник директора Кнежевић Биљана
Секретар Поповић Веселин
Ваннаставно особље
Радно место Презиме и име
Педагог Лидија Влајковић
Психолог Бранка Митровић Јосиповић
Библиотекар Славица Ћуковић
Библиотекар Марија Вуковић
Библиотекар Слободанка Марковић
Шеф рачуноводства Јоксимовић Јована
Благајник Ристовић Слађана

Предметна настава
Предмет Презиме и име
Биологија Ружичић Јасмина
Богићевић Мирјана
Веронаука Рајак Данијела
Боснић Немања
Географија Радичевић Ивана
Трнавац Снежана
Енглески језик Корић Снежана
Веселиновић Наташа
Ђорђевић Александра
Милентијевић Светлана
Историја и
свакодневни живот у прошлости
Вучићевић Марина
Јовић Зорица
Ликовна култура Крсмановић Анђелка
Математика Танасковић Лазар
Драшковић Наталија
Живковић Тамара
Милетић Анђела
Девић Милана
Информатика и рачунарство Драшковић Наталија
Танасковић Лазар
Музичка култура Поповић Гордана
Руски језик Марковић Слободанка
Српски језик и књижевност Јеремић Дубравка
Рикерт-Стевановић Јасна
Кнежевић Биљана
Вуковић Марија
Ћуковић Славица
Техника и технологија Нина Капо
Стојановић Владимир
Јосиповић Драган
Физика Павловић Никола
Медић Наталија
Физичко васпитање и изабрани спорт Ивовић Анита
Ивовић Петар
Илић Весна
Хемија, домаћинство Јочић Душанка
Немачки језик Кнежевић Сандра
Дамњановић Тијана
Разредна настава
Место Презиме и име
Разредна настава Зечевић Бојана
Тодоровић Марија
Ђурић Милана
Исаиловић Сања
Јовановић Ана
Павловић Достана
Радивојевић Горана
Хубер Александра
Станимировић Драгица
Јовановић Наташа
Богдановић Ивана
Чедић Јелена
Стојановић Зоран
Опачић Љиљана
Бајагић Марина
Петровић Станисављевић Даница
Боравак Живановић Ивана
Јездић Ана
Помоћно и техничко особље
Радно место Презиме и име
Сервирка Чукић Зорка
Домар Дојчиновић Раденко
Чистачица Вељковић Душица
Стојановић Гордана
Јовановић Оливера
Ковач Наташа
Тодоровић Оливера
Стоиљковић Слађана
Миленковић Верица
Павловић Милина
Галић Мара
Милановић Мирославка