Списак запослених

Ненаставно особље
Радно место Презиме и име
Директор Стјепановић Катарина
Заменик директора Радичевић Ивана
Секретар Поповић Веселин
Ваннаставно особље
Радно место Презиме и име
Педагог Лидија Влајковић
Психолог Ивана Дивац
Библиотекар Славица Ћуковић
Библиотекар Сњежана Леканић
Библиотекар Слободанка Марковић
Шеф рачуноводства Јоксимовић Јована
Благајник Младеновић Светлана

Предметна настава
Предмет Презиме и име
Биологија Ружичић Јасмина
Богићевић Мирјана
Веронаука Рајак Данијела
Боснић Немања
Географија Радичевић Ивана
Парезановић Тања
Трнавац Снежана
Енглески језик Корић Снежана
Веселиновић Наташа
Ђорђевић Александра
Милентијевић Светлана
Историја и
свакодневни живот у прошлости
Вучићевић Марина
Јовић Зорица
Ликовна култура Фуштић Мирјана
Математика Баги Имре
Живковић Тамара
Милетић Анђела
Девић Милана
Информатика и рачунарство Девић Милана
Музичка култура Поповић Гордана
Руски језик Марковић Слободанка
Српски језик Јеремић Дубравка
Рикерт-Стевановић Јасна
Кнежевић Биљана
Ћуковић Славица
Техничко и информатичко образовање Димитријевић Љубиша
Стојановић Владимир
Радека Драгана
Физика Павловић Никола
Копања Божидар
Физичко васпитање и изабрани спорт Ивовић Анита
Ивовић Петар
Илић Весна
Ђорђевић Зоран
Хемија, домаћинство Јочић Душанка
Немачки језик Кнежевић Сандра
Чанак Ирена
Разредна настава
Место Презиме и име
Разредна настава Зечевић Бојана
Трифуновић Јасмина
Ђурић Милана
Исаиловић Сања
Тодоровић Марија
Павловић Достана
Радивојевић Горана
Хубер Александра
Станимировић Драгица
Јовановић Наташа
Богдановић Ивана
Чедић Јелена
Стојановић Зоран
Опачић Љиљана
Бајагић Марина
Петровић Станисављевић Даница
Боравак Петровић Љиљана
Рајић Александра
Помоћно и техничко особље
Радно место Презиме и име
Сервирка Чукић Зорка
Домар Дојчиновић Раденко
Чистачица Вељковић Душица
Стојановић Гордана
Јовановић Оливера
Ковач Наташа
Тодоровић Оливера
Стоиљковић Наташа
Миленковић Верица
Павловић Милина
Галић Мара
Милановић Мирославка