Списак запослених

Ненаставно особље
Радно место Име и презиме
Директор Катарина Стјепановић
Помоћник директора Биљана Кнежевић
Секретар Веселин Поповић
Ваннаставно особље
Радно место Име и презиме
Педагог Лидија Влајковић
Психолог Бранка Митровић Јосиповић
Библиотекар Славица Ћуковић
Библиотекар Марија Вуковић
Библиотекар Слободанка Марковић
Шеф рачуноводства Јоксимовић Јована
Административно-финансијски радник Ристовић Слађана

Предметна настава
Предмет Име и презиме наставника Одељења којима предаје
Српски језик и књижевност Дубравка Јеремић 5/4, 6/2,4 и 8/4
Јасна Рикерт-Стевановић 5/2, 7/2,4 и 8/4
Биљана Кнежевић 5/1 и 6/1
Марија Вуковић 5/3 и 7/1
Славица Ћуковић 6/3, 7/3 и 8/1
Енглески језик Снежана Корић 1/4,₄ 2/2,4, 4/2,4, 5/2,4,₂ 6/2,4₂₄ и 8/2₂
Наташа Веселиновић 1/3 и 4/1,3
Александра Ђорђевић 2/1,3, 3/1,3, 5/1,3, 6/1,3 и 7/1,3
Светлана Милентијевић 1/1,2, 3/2,4, 7/2,4 и 8/1,3,4
Руски језик Слободанка Марковић 6/1,3, 7/1,3, 6/2,4, 7/2,4 и 5/1,2,3,4
Немачки језик Сандра Кнежевић 5/1 и 6/1,3
Ирена Чанак/Тијана Дамњановић 8/1, 8/3, 5/2,3, 5/4, 6/2, 6/4, 7/2,4, 8/2, 8/4
Ликовна култура Анђелка Крсмановић 5/1,3, 6/1,3, 7/1,3, 8/1,3
5/2,4, 6/2,4, 7/2,4, 8/2,4
Музичка култура Гордана Поповић 5/1,3, 6/1,3, 7/1,3, 8/1,3
5/2,4, 6/2,4, 7/2,4, 8/2,4
Историја Зорица Јовић 5/1,3, 6/1,3, 5/2,4, 6/2,4, 7/2,4, 8/2,4
Марина Вучићевић 7/1,3 и 8/1,3
Географија Ивана Радичевић 5/1,3, 6/1,3, 7/1,3, 8/1,3, 6/4, 7/2,4
Снежана Трнавац 5/2,4, 6/2, 8/2,4
Физика Никола Павловић 6/1,3, 7/1,3, 6/2,4, 7/2,4, 8/2,4
Наталија Медић 6/1,3, 7/1,3, 6/2,4, 7/2,4, 8/2,4
Математика Тамара Живковић 6/1,3, 7/1,3 и 8/1
Анђела Милетић 6/2,4 и 7/2,4
Наташа Милошевић 5/1, 5/2,4 и 8/2,4
Математика
Информатика
Стајка Јеминовић 5/3
5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 7/1 7/2, 7/3, 7/4, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4
Драшковић Наталија/Марина Павловић 8/3
5/1,2,3,4; 6/1,2,3,4; 7/1,2,3,4; 8/1,2,3,4
Биологија Јасмина Ружичић 7/1,3, 5/2,4, 6/2,4, 7/2,4, 8/2,4
Мирјана Богићевић 5/1,3, 6/1,3, 8/1,3
Хемија Душанка Јочић 7/2,4, 8/2,4, 7/1,3, 8/1,3
Техника и технологија Владимир Стојановић 5/1,3, 6/1,3, 7/1,3, 8/1,3
5/2, 7/4
Драган Јосиповић 5/3, 6/1, 8/1
5/4, 6/2,4, 7/2,4, 8/2,4
Тијана Габоров 5/1, 6/3, 8/3
5/2,4, 6/2,4, 7/2, 8/2,4
Физичко и здравствено васпитање Петар Ивовић 5/2,4, 6/2,4
7/2,4, 8/2,4
Анита Ивовић 5/1,3, 6/1,3
7/1,3, 8/1,3
Обавезне физичке активности Весна Илић 5/1,3, 6/1,3
5/2,4, 6/2,4
Веронаука Данијела Рајак 5, 6, 7, 8/2,4
1/1,2,4, 2/2,4, 3/2, 4/2
Милана Кујачић 6/1, 7/1, 2/1,3, 4/1, 3/1,3, 1/3, 4/3, 8/3
Разредна настава
Предмет Име и презиме наставника Одељење
Разредна настава Марија Милинковић/Ана Јовановић 1/1
Драгица Станимировић 1/2
Достана Павловић 1/3
Наташа Јовановић 1/4
Горана Радивојевић 2/1
Ивана Богдановић 2/2
Марина Бајагић 2/3
Александра Хубер 2/4
Даница Станисављевић 3/1
Марија Тодоровић 3/2
Јелена Чедић 3/3
Бојана Зечевић 3/4
Зоран Стојановић 4/1
Милана Ђурић 4/2
Љиљана Опачић 4/3
Сања Исаиловић 4/4
Продужени боравак Ивана Живановић
Ана Јездић
Јелена Ђорђевић
Биљана Станојевић
Помоћно и техничко особље
Радно место Име и презиме
Сервирка Зорка Чукић
Домар Раденко Дојчиновић
Спремачица Душица Вељковић
Оливера Јовановић
Слађана Стоиљковић
Мара Галић
Мирославка Милановић
Драгана
Гордана Стојановић
Верица Миленковић
Наташа Ковач
Оливера Тодоровић