Menu

Школски тимови

 • Координатор
  Лидија Влајковић
 • Чланови
  Анђелка Крсмановић
  Сања Исаиловић
  Анита Ивовић
  Петар Ивовић
  Даница Петровић Станисављевић
  Марија Витаљић
  Драгица Станимировић
  Јасна Рикерт-Стевановић
  Даниела Самарџија
  Бранка Митровић Јосиповић
  Марко Симић
 • Чланови Ученичког парламента
 • Чланови из Савета родитеља
  Јелена Лабовић, представник 8/2
 • Чланови из реда локалне самоуправе
  Снежана Филиповић
 • Састанцима тима присуствују директор и помоћник директора у складу са потребама.
 • Више информација погледајте на страници Тима за заштиту деце од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања.
 • Координатор
  Слободанка Марковић
 • Чланови
  Александра Хубер
  Марија Вуковић
  Марина Павловић
  Владимир Стојановић, информатичка подршка
 • Члан Савета родитеља
  Немања Шалипуровић, представник 2/2
 • Координатор
  Александра Ђорђевић
 • Чланови
  Јелена Чедић
  Марија Тодоровић
  Горана Радивојевић
 • Члан Ученичког парламента
 • Члан локалне самоуправе
  Душан Игњатовић
 • Члан Савета родитеља
  Биљана Самарџић, представник 7/2
 • Координатор
  Бранка Митровић Јосиповић/Ивана
 • Чланови
  Марија Тодоровић
  Лидија Влајковић
  Горана Вукић
  Јелена Ђорђевић
 • Члан Савета родитеља
  Марија Илић, представник 3/2
 • Одељенске старешине ученика који похађају наставу по ИОП-у
 • Педагог, помоћнок директора и директор су такође укључени у рад Тима за инклузивно образовање као сарадници.
 • Опширније о активностима можете погледати на страници Тима за инклузивно образовање
 • Координатор
  Драган Јосиповић
 • Чланови
  Бранка Митровић Јосиповић
  Марија Вуковић
  Милана Ђурић
  Наташа Веселиновић
 • Члан Савета родитеља
  Снежана Ивановић, представник 4/2
 • Координатор
  Бранка Митровић Јосиповић
 • Чланови
  Ивана Богдановић
  Наташа Јовановић
  Мирјана Богићевић
 • Члан Савета родитеља
  Соња Мачар, представник 4/4
 • Члан Ученичког парламента
 • Координатор
  Даниела Самарџија
 • Чланови
  Лидија Влајковић
  Руководиоци стручник већа: Ј. Р. Стевановић, В. Стојановић, Г. Поповић, И. Радичевић, Н. Јовановић
 • Координатор
  Бојана Зечевић
 • Чланови
  Марина Бајагић
  Јелена Чедић
  Дубравка Јеремић
  Милана Ђурић
  Данијела Рајак
 • Рад на оснивању Задруге
  Ивана Радичевић
 • Члан Савета родитеља
  Бранка Брајовић Михајловски, представник 5/2
 • Координатор
  Душанка Јочић
 • Чланови
  Ана Рађеновић
  Љиљана Опачић
 • Координатор
  Достана Павловић, Анђелка Крсмановић
 • Чланови
  Ана Рађеновић
  Драган Јосиповић
  Владимир Стојановић
  школски домар Раденко Дојчиновић
 • Члан Савета родитеља
  Милица Станић, представник 3/1
 • Координатор
  Ивана Живановић
 • Чланови
  Ана Јовановић
  Тијана Миленковић
  Представници разреда према утвђеном распореду
 • Координатор
  Тамара Живковић
 • Чланови
  Анђела Милетић
  Марија Лазаревић, секретар
  Јована Јоксимовић, шеф рачуноводства
  Слађана Ристовић, административни радник
 • Координатор
  Гордана Поповић
 • Чланови
  Ирена Чанак
  Данијела Рајак
  Јасмина Ружичић
  Анита Ивовић
  Петар Ивовић
  Анђелка Крсмановић
  Марија Витаљић
  Зоран Стојановић
 • Координатор
 • Чланови


 • Школски тимови, посебни програми, пројекти, рад у организацијама, администрирање, комисије и остале активности за шкослку 2023/2024. годину (комплетан списак) →