Menu

Распоред додатне, допунске наставе и секција за 2023/2024.


Распоред додатне наставе, допунске наставе и секција за школску 2023/2024. годину →


Име и презиме наставника Назив секције Термин
Јасмина Ружичић Цвећарска секција Сваког понедељка од 13.15 до 14.00
Владимир Стојановић Машинска секција (Ардуино: роботика и програмирање ствари) Тренутни термин* уторком од 13:15 до 13:55 када је парна смена поподне (дакле, сваке друге недеље по један час)
Наставници: Инфоматике и рачунарства и Технике и технологије Code club (1 час недељно) - Владимир Стојановић Сваке среде (пратити непарну смену)
-када је непарна пре подне 13.20-13.55
-када је непарна поподне 19.20-19.55

- Драган Јосиповић
- Наталија Драшковић
- Лазар Танасијевић
Весна Илић Кошаркашка секција Понедељком: када је парна смена пре подне од 13:15 до 13:55 (7 час)
Уторком: када је непарна смена пре подне од 13:15 до 13:55 (7 час)
Марија Вуковић Новинарска секција Сваког другог уторка (када је непарна смена пре подне) од 13.15 до 14.45
Славица Ћуковић Драмско-рецитаторска секција Понедељак, 13.15
Дубравка Јеремић Литерарна секција Петком у 13.15 када је парна смена после подне
Наташа Веселиновић Секција за енглески језик за ученике млађих разреда Понедељак 13:15 - када је непарна смена после подне
Тијана Дамњановић Лингвистичка секција
Александра Марић Географска секција Сваког уторка 7. час
Александра Марић Очувајмо природно богатство
Слободанка Марковић Библиотечка секција „Десанкини библиотекари“ Понедељак, 13.15 (плус додатни термин у договору са ученицима због заузетости ученика понедељком у 13.15)
Петар Ивовић Фудбалска секција Свака друга среда,када је парна смена иде поподне у 13 ч
Анита Ивовић Одбојкашка секција Свака друга среда,када је непарна смена иде поподне у 13ч
Драган Јосиповић Шаховска секција Сваког петка, од 13.15 до 14.00
Милана Девић Планинарска секција са елементима математичког оријентиринга Када је парна смена пре подне: уторак 12.30 -13.15
Када је парна смена после подне: четвртак 12.30 -13.15
Милана Девић Математичка секција Када је парна смена пре подне: уторак 11.40 - 12.25
Када је парна смена после подне: четвртак 11.40 -12.25
Нина Капо Савремено влоговање
Анђелка Крсмановић Ликовна секција Понедељак 7. час (Непарна пре подне13:15, и парна пре подне 17:15)
Уторак 13:15
Гордана Поповић Вокално-инструментална секција Понедељак 7. час - непарна пре подне
Уторак 7. час - парна пре подне
Достана Павловић Ликовна секција Сваког другог петка ,када је непарна смена пре подне, од 11:40 до 13 часова
Александра Хубер Ликовна секција за ученике млађих разреда Среда, 5. час
Наташа Јовановић Ликовна секција Сваког другог четвртка, када је парна смена пре подне, од 11.40 до 13 часова
Марија Тодоровић, Даница Петровић Станисављевић Ликовна секција за ученике млађих разреда Сваког другог петка у преподневној смени од 11:40 до 13 часова (5. и 6.час)
Горана Радивојевић Ликовна секција за ученике млађих разреда Среда 5. час
Ивана Богдановић Ликовна секција за ученике млађих разреда Среда 5. час
Марина Бајагић Ликовна секција за ученике млађих разреда Среда 5. час
Бојана Зечевић, Јелена Чедић Мала уметничка радионица за ученике млађих разреда Сваког другог петка, пре подне, од 11:40 до 13 часова .
Сања Исаиловић Еколошка секција за ученике млађих разреда Сваке среде када деца иду преподне 5.и 6. час
Зоран Стојановић Еколошка секција за ученике млађих разреда
Љиљана Опачић Моделарска секција за ученике млађих разреда Петак, 5.час
Милана Ђурић Моделарска секција за ученике млађих разреда Понедељком, када се настава одржава преподне, 5. и 6. час
Ана Јовановић Уметничка секција за ученике млађих разреда Сваког другог петка, када је непарна смена пре подне, од 11:40 до 13 часова
Драгица Станимировић Уметничка секција за ученике млађих разреда Сваког другог четвртка, када је парна смена пре подне, од 11:40 до 13 часова

У школи је 2019/20. извршено и акционо истраживање везано за ученичка интересовања и школску понуду ваншколских/ваннаставних активности. Резултат овог истраживања указао је да школа у понуди већ има обухваћене све сфере ученичких интересовања. Упркос томе, Школа предузима и додатне активности како би похађање часова слободних активности/секција учинила привлачним и на тај начин била активни чинилац у усмеравању начина коришћења слободног времена наших ученика и посредно позитивно утицала на њихов развој и повећање нивоа школска постигнућа. И у школској 2021/22. години Школа је осмислила богату понуду секција за које су ученици показали велико интересовање (млађи разреди), али и разноврсан избор секција које прате модерно доба и вештине које ученици треба да усвоје (старији разреди).