Menu

Контакт информације

ОШ "Десанка Максимовић"
Београд, Устаничка 246
+381 11 2890-131
osdmaksimovic246@gmail.com

Директор
+381 11 2890-131

Секретар
+381 11 2890-131

Рачуноводство
+381 11 2890-131

Педагог
011/2890 131
Лидија Влајковић

Психолог
+381 11 2890-131
Бранка Митровић Јосиповић

ПИБ 101553172