Пројекат „Радујмо се заједно“

Представници Спортског савеза особа са инвалидитетом Београда (ССОСИБ) део свог пројекта „Радујмо се заједно“ реализовали су 21.12.2022. у нашој школи – у одељењима 2/2, 3/2 и 7/3.

Циљ овог пројекта је унапређење услова за бављење спортом све деце, али са посебним освртом на развој емпатије за потребе ученика са сметњама у развоју, а у оквиру спортских активности. Подстиче се укључивање свих ученика без обзира на физичке могућности и промовишу се здрави стилови жвота у оквиру равноправности свих учесника.

Координатор ове активности у нашој школи је психолог Бранка Митровић Јосиповић.

Реализатори пројекта приказали су ученицима и наставницима које тешкоће особе са инвалидитетом имају док учествују у спортским активностима, али и начине на које је могуће превазићи те тешкоће.

Ученицима су уручене захвалнице за учешће у пројекту, а уз помоћ флајера родитељи и ученици могу се детаљније информисати о овом пројекту.