Народна приповетка „Усуд“ - Да ли је наша судбина предодређена?

На часу српског језика и књижевности 24. маја 2022. ученици 8/3 обрадили су народну приповетку „Усуд“ уз помоћ технике шест шешира.

У уводном делу часа ученици су обновили карактеристике бајке фронталном методом. Затим су подељени у групе добили задатак да техником шест шешира обраде главни проблем ове приповетке: Да ли је наша судбина предодређена? Ученици из различитих углова сагледали проблем и предложили своје решење. У завршном делу часа обављена је евалуација и извршено формативно оцењивање.

Реализатор овог часа је наставница српског језика Биљана Кнежевић. Часу је присуствовала наставница енглеског језика Александра Ђорђевић у оквиру редовне међусобне посете часовима.