Тематска настава - српски језик

Хоће ли/може ли народ позлатити војне инвалиде? – обрада Лазаревићеве приповетке

Ученици 8/3 на часу српског језика 27. октобра 2021. анализирали су познату приповетку нашег реалисте Лазе Лазаревића „Све ће то народ позлатити“ у оквиру тематске наставе „Од узрока/услова до последице“. Уз помоћ методе шест шешира применили су критичко мишљење и решавали проблем казанџије Благоја и његовог сина, који се из рата вратио као инвалид. На крају часа ову методу решавања проблема применили су на свакодневне ситуације – како решити проблем ученика који је члан групе, а не ради.

Ученици су показали зрелост у анализи овог проблема, указали на бројне узроке несреће ове породице, као и последице појединих поступака јунака.

Час је реализовала Биљана Кнежевић. Часу су присуствовале Јасна Рикерт Стевановић, наставница српског језика и књижевности, и Анђелка Крсмановић, наставница ликовне културе.