Зелена застава уручена „Десанки“

На стручном скупу еко школа, одржаном 18. и 19. октобра 2019. на Златибору, наша школа званично је постала чланица Међународног програма Фондације за образовање за животну средину (FEE) – „Еко-школе“. На крају процеса од седам корака, захваљујући залагању читавог колектива, постигли смо видљив напредак у еколошком оснаживању ученика и заједнице, те као потврду о чланству преузели „Зелену заставу“.

На овом стручном скупу координатор Еко-школе „Десанка Максимовић“ Биљана Кнежевић упознала је остале чланице са примерима добре праксе, пилот-пројектом увођења здраве хране у школски живот. „Као потрошач, буди део промена“ и активностима које су остварене у овој години. Наша школа је ментор-школа у овој области.

У Србији је Национални оператер за програм Еко-школе струковна организација Амбасадори одрживог развоја и животне средине. У међународни програм Еко-школе у Србији укључено је 113 образовно-васпитних установа.