Угледни час „Становништво“ – продукти пројектног задатка

Наставница географије Тања Плазинић одржала је 3. децембра 2019. године угледни час у одељењимa шестог разреда. На крају наставне теме „Становништво“, а у циљу примене стечених знања, ученици су у оквиру седмодневног пројектног задатка истраживали демографске промене у свету, Европи и Србији, а на угледном часу презентовали резултате рада.

На крају часа ученици су извршили самоевалуацију својих радова и евалуацију радова друхих група, наводећи оно што је било добро, али и дајући сугестије шта би следећи пут могло другачије и боље.

На овај начин подстиче се тимски и истраживчки дух, развија се критичко мишљење, а стечена знања су трајнија.

Угледном часу присуствовале су Биљана Кнежевић, наставник српског језика и књижевности и Тамара Живковић, наставник математике.