Угледни час у 4/3 – Лоза Немањића

Учитељица Јелена Чедић одржала је 25. фебруара 2020. угледни час у 4/3 на тему „ Немањићи“, утврђивање и систематизација. Овај час био је спој модерних и традиционалних метода рада у настави, што је изазвало вема позитивне реакције код ученика. На часу су оснаживали своје дигиталне компетенције и компетенције за наставу и учење. Игровна метода учинила је час динамичним и забавним.

Часу су присуствовали: директор школе Катарина Стјепановић, професори српског језика Биљана Кнежевић и Марија Мијаиловић, дефектолог школе Горана Вукић, професор физичког васпитања Весна Илић, учитељи Горана Радивојевић и Даница Петровић Станисављевић.

У уводном делу ученици су обновили своје знање о династији Немањића фронталним обликом и игровном методом – игром асоцијација.

У средишњем делу часа поделили су се на групе и припремили представљање свог јунака у игри „Погоди ко сам“. Свака група је сложила слагалицу са ликом једног владара лозе Немањића, што су на крају излагања уносили у заједнички пано „Лоза Немањића“. Том приликом морали су да одреде где припада „њихов“ владар у хијерархији лозе. Да би групни рад прошао у заиста радној атмосфери, побринула се апликација Noise Meter , која мери ниво буке и на веома дискретан начин опомиње ученике да би требало да буду тиши.

У завршном делу учитељица је добила повратну информацију о нивоу стеченог знања провером извршеном у алату „Кахут“. Тада су ученици могли да оснаже свој тимски дух. Победничка група освојила је одличне оцене за рад на овом часу. Сви ученици изашли су насмејани, узбуђени и задовољни, па није ни чудо што је у евалуацији овај час добио само зелене смајлије.

Више о апликацији
Noise Meter

Апликација је направљена тако да сам наставник поставља параметре: осетљивост на звук, начин како ће се апликација огласити када се ниво буке повећа у зависности од тога да ли је за рад на часу потребна апсолутна тишина (за читање или контролни задатак) или се ради у групама или је пак активно цело одељење... Сама апликација поседује тајмер, а у току часа је могуће мењати њену осетљивост у зависности од облика рада и врсте активности.