„Свака лименка се рачуна”

У нашој школи, која је део међународне заједнице Еко-школа, спроводи се пројекат „Свака лименка се рачуна“, који промовише културу скупљања и рециклирања лименки, што директно доводи до смањења отпада, а на тај начин и до заштите животне средине, као крајњег, општег и најзначајнијег циља.

У оквиру тог пројекта одржавају се едукативне презентације, филмови и радионице са темом рециклирања лименки. Једну од таквих радионица 22.11.2019.године одржала је у одељењу 8/1 Александра Ђорђевић. Ученици су имали прилику да сазнају како настају лименке и како од једне искоришћене лименке може настати нова. Акценат радионице је на позитивним ефектима правилног поступања са отпадом,у овом случају лименкама, тачније на свим предностима које такво одговорно понашање има у домену заштите животне средине. На самом крају ове занимљиве радионице, ученици су кроз интерактиван квиз проверили колико су запамтили. Број тачних одговора које су дали показује да су упамтили готово све корисне информације.