Еко школа „Десанкa Максимовић“ на Serbian Vision 2019

Еко-школа је 23. новембра 2019. представила своје активности у оквиру пилот пројекта здраве хране на конференцији Serbian Vision 2019. у Београду. Активности везане за здраву храну одвијају се под покровитељством C&A foundation, FEE Serbia и Амбасадора одрживог развоја.

Нађа Чејовић 6/3, Милош Барбул 8/3 и координатор Еко-школе Биљана Кнежевић представили су овогодишње активности наше школе на популаризацији и увођењу здраве хране у редован школски живот: две анкете и три активности (Пројекат Здрава дрУжина, Смути па попиј и Дан јабуке).

Овом излагању присуствовали су директорка школе Катарина Стјепановић, члан Еко-одбора Александра Ђорђевић и наши драги гости – чланови породице наших младих излагача.