Позориште сенки у 2/3

Тијана Јанковић, наша бивша ученица – глумица „Пан театра“, одржала је 12. септембра 2019. у 2/3, чији је учитељ Достана Павловић, на часу ликовне културе драмску радионицу „Позориште сенки“.

Ученици су правили лутке од папира помоћу којих су иза осветљеног платна изводили представу. С обзиром да је циљ радионице развијање маште, тимског рада и стваралачких способности, ученици су, до су се сенке кретале, говорили текст бајки осмишљених на самом часу у групном раду. Садржај радионице је осмишљен веома добро, па су сви ученици били активни.

Овај пројекат-радионицу одобрио је ГО „Звездара“.

Захваљујемо се нашој Тијани на оваквом занимљивом искуству!