Одржана обука „Развој међупредметних компетенција“

У организацији „Новог Логоса“ у нашој школи одржан је 3. фебруара 2020. за чланове колектива семинар „Развој међупредметних компетенција“. Ова обука допринеће унапређивању и квалитету органзизовања процеса наставе и учења. Семинар је бесплатан.