Здрава дрУжина

Последње недеље априла 2019. у нашој школи обављено је анкетирање ученика о ономе што најчешће једу за ужину у школи. Ова анкета део је пројекта „Здрава дрУжина“, који је осмислио Тим за предузетништво са циљем подизања свести ученика о здравом начину исхране. Анкетирање ученика је прва фаза пројекта у ком ће се прикупити и анализирати подаци о томе колико се наши ученици здраво хране.

Од ове школске године наша школа је укључена у предузетнички пројекат који реализује и Министарство просвете, а од другог полугодишта и у рад Међународног пројекта заједница „Еко школа“, који Министарство просвете подржава. Циљ је развој предузетничког духа и компетенција код ученика и наставника, као и развијање еколошке свести и здравих навика живљења.