Дигитално, практично, теоријско и игролико -
огледни час из техничког и технологије у 6/4

Наставница техничког и технологије Драгана Радека одржала је 6. јуна 2019. угледни час у 6/4. У оквиру наставне теме „Конструкторско моделовање“ реализована је наставна јединица Материјали и моделовање. Циљ овог часа био је да се кроз низ активности обнови и увежба градиво шестог разреда.

Ученици су радили у групном раду, приликом обнављања и увежбавања коришћене су дигиталне вештине, а било је и практичног рада. Уз развијање такмичарског духа, ученици су морали и да сарађују међусобно и помажу једни другима.

Ученици су били подељени у две групе. Наставник је одредио два координатора која су затим наизменично бирали своје чланове. Обе групе су добиле листе са идентичним захтевима.

Активности су биле различите, обухватале су све наставне теме које се изучавају у шестом разреду: од обнављања теоријског знања до практичног рада. Примењивало се и дигитално знање: међу активнoстима један задатак је био сложити слагалицу на рачунару - односно открити која грађевинска машина је решење, док је друга активност била да се помоћу одговарајуће апликације на мобилном телефону и qr кодова реше четири задатка.

Групе су се међусобно такмичиле која ће прва успешно извршити све постављене задатке. Ученици су развијали такмичарски дух, али и да ученици међусобно сарађивали и помагали једни другима. Основни задатак је био да добро анализирају активности које их чекају, па да правилно расподеле дужности на основу способности, афинитета и жеља сваког члана групе.

Часу су присуствовали колега Љубиша Димитријевић са својом групом ученика и колегиница Наталија Драшковић.