Прваци на угледном часу – свет животиња око нас

Наташа Јовановић, учитељица 1/4 одржала је 4. априла 2019. угледни час из предмета Свет око нас. Тема часа била је обнављање знања о животињама. Циљеви – оспособити ученике да уочавају и именују животиње, уочавати сличности и разлике међу њима, као и користи које човек има од животиња, остварени су. Час је реализован групним обликом рада и игровном методом на задовољство малишана.

Часу су присуствовале директорка Катарина Стјепановић, педагог Лидија Влајковић и учитељица Бојана Зечевић.

У уводном делу часа ученици су решавали укрштеницу чије је решење била реч ЖИВОТИЊЕ.

Главни део часа реализован је групним обликом рада. Ученици су подељени у пет група. Сами су се договорили око имена своје групе, а то је било име неке животиње. Учествовали су у квизу, такмичењу којим су кроз занимљиве задатке обновили све што су научили о животињама. Решавали су загонетке, ребусе, препознавали животиње на основу њиховог оглашавања, састављали слагалице, допуњавали реченице, играли се пантомиме... Сваки тачан одговор награђиван је цветићем (поеном). Победник је била група са највећим бројем поена.

У завршном делу часа ученици су играли игру Дан-ноћ: требало је да чучну када чују име домаће животиње, а када чују име дивље животиње да устану.

Сви циљеви и задаци часа су остварени.