Угледни час из енглеског језика

Угледни час из енглеског језика одржан је 13.6.2019. године у 1/3. Комбинованом методом реализована је наставна јединица Систематизација градива. Координатор овог часа је наставница Александра Ђорђевић.

Часу су присуствовали учитељица 1/3 Достана Павловић, психолог школе Ивана Радаковић и наставник енглеског језика Наташа Веселиновић.

Циљ часа је обнављање наставних садржаја обрађених у овој школској години, што је и постигнуто кроз комбиновану наставну методу. Преовладавале су демонстративна, игровна и дијалошка метода, па је час обележила одлична атмосфера и сјајно расположење.

У току часа смењивале су се следеће активности: разговор о илустрацијама и постерима (кроз које смо утврђивали уведене појмове, као и описивање на основу боје и броја), певање песмица уз кореографије и играње игара (кроз које смо наставили утврђивање појмова и боја, али смо се и размрдали, па је тако остварена и корелација са предметима Физичко васпитање и Музичка култура).

На самом крају часа, ученици су дали своју евалуацију часа цртањем смајлића на табли- где су имали прилику да нацртају насмејаног, тужног или равнодушног смајлија...како желе.

Сви су ученици учествовали у свим активностима, показали су изузетно висок ниво мотивације, као и одличан ниво постигнућа.

Како је иста наставна јединица реализована и у 1/1, приложене су фотографије из оба одељења.