Еколошки речник презентован

Након што је неколико часова у децембру и јануару било посвећено првим фазама пројекта „Одговоран за своју планету 2“, 13. марта 2019. обављена је и завршна фаза пројекта - презентовање делова Еколошког речника. Координатор овог часа је наставница енглеског језика Александрав Ђорђевић.

Продукт пројекта је електронска форма Еколошког речника.

Сваки ученик је својим другарима из одељења представио појам за који је био задужен, дао објашњења на енглеском, а потом и на српском језику, објаснио илустрације или видео снимке које су одабрали.

Ученици су за свој труд били награђени оценама за практични рад. Важно је нагласити да су и у овој фази пројекта сви учествовали и, у складу са својим потенцијалима, презентовали део речника у коме су представљени појмови које су самостално одабрали.