„Одговоран за своју планету 2“ у 5/3

У одељењу 5/3 неколико часова енглеског језика у децембру 2018. и јануару 2019. било је посвећено пројектној настави са темом „Одговоран за своју планету 2“. Координатор ових часова била је наставница енглеског Александра Ђорђевић. Ови часови представљају прву фазу пројекта.

Најпре су ученици имали прилике да погледају видео снимке са YouTube-а са темом екологије и на тај начин се упознали са неким основним појмовима из те области. Заједничком дискусијом у потпуности су разјаснили на шта се сваки од тих појмова односи, па су ученици на основу тога одлучили којим појмом ће се бавити у следећој фази. Циљ је био разумевање значаја еколошке освешћености.

Затим су се ученици поделили у парове или мање групе, како је ко желео, а неки су се определили за индивидуалан рад. Свако је одабрао појам и добио задатак да пронађе дефиницију на српском и енглеском језику, илустрацију, примерени аудио или видео снимак. Као координатор, наставник је водио рачуна да сви појмови буду заступљени и исправно обрађени, без понављања, као и да сваки буде обрађен на одговарајући начин.

Након завршеног посла настала је збирка њихових радова, који ће чинити мали Еколошки речник. Договорено је да буде урађен у електронској форми, где ће свако од ученика презентовати својим вршњацима појам који је обрађен, а тиме ће још једном проверити разумевање најзначајније лексике из области екологије. Представљање речника одвијаће се у следећој фази рада у марту 2019.

У овом пројекту учествовали су веома радо сви ученици одељења 5/3 и на тај начин дали свој допринос изради заједничког Еколошког речника.