Шта знамо о Николи Тесли?

На часу српског језика 16. 4. 2019. ученици 5/1 и 5/3 стекли су уз помоћ QR кодова нова знања о Николи Тесли, изучавајући занимљиве податке из Теслиног живота и бурном историјом његове заоставштине све до оснивања музеја у Београду. Координатор часова је Биљана Кнежевић.

Уз помоћ QR кодова учитавали су прилагођене информације из средстава јавног информисања (публицистички стил), затим у складу са њима бирали понуђене пригодне Теслине фотографије, дискутовали о оном што су прочитали да би направили селекцију података које ће искористити за пано „Шта знамо о Николи Тесли“, што је био финални продукт овог часа.

Ученици су радили у пет група, које су оформљене методом случајног избора уз корелацију са енглеским језиком. Задатак је био да сви ученици буду активни и ураде нешто за групу.

На следећем часу ученици су представили своје радове. Најуспешније групе биле су оцењене петицом за рад на часу, а они који су били најмање успешни изложили су проблеме које су имали, па смо продискутовали о ефикасним методама организације рада у групи.

На трећем часу ученици су обрадили књижевноуметнички текст „Тесла-плава мачка“ Гроздане Олујић, који на бајковит начин говори о Теслином детињству и начину како је открио електрицитет (књижевни стил).

Циљеви часова су остварени: ученици су на практичан начин уочили разлику између новинарског и књижевног стила, користили дигиталне вештине у раду, развијали тимски дух у групном раду, учили да поштују и прихватају међусобне различитости, проширили знање о нашем великану, вежбали усмено изражавање, обрадили приповетку из наставног плана и извршили корелацију са енглеским језиком. Њихов рад је вреднован, а како кажу – на првом часу ове теме најлепше су се провели.

Координатор ових часова је наставница српског језика Биљана Кнежевић. Тема „Шта знамо о Николи Тесли“ део је учешћа у пројекту „Великани мога краја“ на порталу E tweening, чији је члан и наша школа од марта 2019.

Биљана Кнежевић