Лоза Немањића – угледни час из природе и друштва у 4/2

Учитељица Милана Ђурић одржала је угледни час „Немањићи“ у оквиру тематског дана.

Ученици су употребили разноврсне дигиталне алате: од игре откривалице у пауер поинту (уводни део часа), преко анимације – задатка у алату Скреч и слагању слагалице (главни део часа), до провере наученог у алату Пликерс (завршни део часа).

Ученици су започели изучавање теме подсећањем на оно што је већ научено и то игровном методом: откривалица у којој се бришу поља када ученици дају тачан одговор. Решење је тема часа – Немањићи.

У главном делу часа ученици се деле у групе и добијају наставне листиће на које треба да одговоре и свој одговор унесу у заједнички формиран родослов Немањића. Информације су добили у анимацији урађеној у алату Среч, на википедији или неком другом сајту на коме пронађу информације.

У завршном делу часа ученици су проверили знање уз помоћ апликације Пликерс и извршили евалуацију.