Уз дигитални уџбеник и дигиталне вештине на часу географије

У периоду од 1. до 7. априла у одељењима 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 8/2 и 8/4 одржан је по један час посвећен информационим технологијама. Главну улогу у реализацији ових часова имали су ученици уз коришћење дигиталног уџбеника и програмираних задатака, израдом пауер поинт презентације и представљањем садржаја, као и употребом интерактивне неме карте. Координатор ових часова је наставница географије Тања Парезановић.

Ученици петог разреда имали су прилику да приказивањем кратког филма о хидролошким објектима уче о новим садржајима, а кључне појмове понављали су уз помоћ програмираних задатака који се налазе у оквиру дигиталног уџбеника.

Ученици осмог разреда су се нашли у улози предавача, а задатак је био да припреме пауер поинт презентацију на основу доступних информација на интернету и да нове наставне садржаје представе осталим ученицима. На крају часа ученици су садржаје понављали коришћењем интерактивне неме карте, а циљ је био да погоде географски положај што већег броја насеља о којима је било речи током часа.