Ученици 7/3 одговорни за своју планету

На часу одељенског старешине 17. марта 2019. ученици 7/3 очистили су школско двориште, прикупили рециклажни отпад, разврстали га и правилно одложили. Њихов одељенски старешина је Анита Ивовић, наставница физичког васпитања.

Хвала им што су нам дали пример одговорног понашања према својој животној средини!