Заштита података о личности

Евиденцијa лица за заштиту података

Редни број Име и презиме/назив руковаоца односно обрађивача Адреса/седиште руковаоца односно обрађивача Име и презиме лица за заштиту података Адреса лица за заштиту података Имејл лица за заштиту података Број телефона лица за заштиту података
1. ОШ "Десанка Максимовић" Устаничка 246, Звездара, Београд Марија Лазаревић Устаничка 246, Звездара, Београд sekretarosdesanka@gmail.com 011/289-0131


Одлука о одређивању лица за заштиту података о личности


Правилник о заштити података о личности