Вршњачки тим за шкослку 2022/2023.

Чланови Вршњачког тима у школској 2022/2023. години

5/1 5/2 5/3 5/4
Нина Бубања Јован Делић Весна Петровић Андреа Шулајић Михаило Младеновић Весна Ацковић Филип Марковић Немања Аксић

6/1 6/2 6/3 6/4
Данило Радловић Лука Андрашевић Андреј Самарџић Никола Лазовић Маша Михајловић Душан Филиповић Данијел Ристић Марко Павловић

7/1 7/2 7/3 7/4
Маријана Ружановић Симона Зубац Ђурђа Арнаут Василије Живковић Дмитар Мартиновић Марија Арсенијевић Нађа Маркоски Ђурђа Вукоичић

8/1 8/2 8/3 8/4
Огњен Стојановић Ђорђе Ракић Живојин Петровић Василије Цикић Тамара Вучићевић Наталија Аничић Ива Тројановић Анђела СтојилковићГодишњи план рада за школску 2022/2023. годину

Упутство за вршњачке медијаторе

1. Пронађите мирно место за медијацију. Након овога упознајте се са странама које су у сукобу. Питајте их како би волели да их зовете, имају ли надимке и слично.

2. Објасните им укратко шта је медијација.

3. Објасните им која су правила и тражите сагласност око правила.

4. Замолите обе стране да изложе проблем. Договорите се са обе стране о редоследу излагања. Пажљиво слушајте прву особу док излаже шта се догодило, затим парафразирајте њене речи и питајте је како се осећа у вези са оним што се догодило. Исто поновите са другом особом. Овај поступак се понавља док се не уочи суштина проблема, односно што обе стране могу да прихвате као суштину проблема.

5. Подстичите обе стране у сукобу да смисле различита решења која би могла да задовоље и једну и другу страну. Заједно процењујете могућа решења. Важно је да дођете до решења око кога се и једна и друга страна слажу да је најприхватљивије и да ће задовољити њихове потребе. Такође, решење би требало да се тиче одређених рокова, које треба јасно прецизирати.

6. Било би пожељно да договор који је постигнут ставите на папир и да га обе стране потпишу. Договорите се о начину на који ћете процењивати постигнуто решење, односно његово спровођење и успешност.

МЕДИЈАЦИЈА

Шта је медијација?
Медијација је начин решавања конфликта и превазилажење неспоразума у коме се неутрална, трећа страна или стране појављују у улози медијатора, тј. посредника између сукобљених страна. Медијација олакшава процес комуникације између страна које преговарају и омогуђава им постизање споразума. Медијатор је особа која помаже странама у сукобу да реше проблем, али га не решава уместо њих. Учешће је добровљно и не може се радити ако то не желе обе стране. Такође, решење до кога се током медијације долази треба да буде прихватљиво за обе стране.

Правила медијације
- Обе стране се труде да реше проблем.
- Обе стране се слажу да неће прекидати док друга страна не заврши причу.
- Обе стране се слажу да неће етикетирати или омаловажавати другу страну.
- Обе стране се слажу да постоји и други угао гледања који није увек у складу са начином на који они виде проблем. Стране ће дозволити себи да саслушају и ту другу страну.
- Обе стране се слажу да ће све што буде речено у току медијације остати између њих.
- Обе стране се слажу да ће све што изговоре бити истинито.


Раније активности Вршњачког тима →