Menu

Дебата Вршњаког тима

У оквиру обележавања Светског дана детета, психолог школе је са члановима Вршњачког тима организовала дебату на тему Дечаци и девојчице-за и против. Идеја је била да се овом активношћу повежу претходно обележени Дан девојчица и Дан дечака чије је обележавање у току. Посебно је наглашен значај толеранције и равноправности међу половима.

Чланови Вршњачког тима су, заједно са психологом Бранком Митровић Јосиповић, која је организовала дебату, имали прилику да изнесу своје аргументе, да вежбају овакав вид излагања и да унапреде своје критичко мишљење.

Ученици су супростављали своје аргументе на питања:

• "Ко је интелигентнији?"
• "Ко је емоционално зрелији?"
• "Ко је успешнији у спорту?"

По завршетку дебате, присутни ученици су гласали и проценили да су девојчице биле успешније у представљању својих аргумената али како је истакао Илија Веселиновић 8/3 и члан "екипе" дечака сваку особу треба посматрати као специфичну индивидуу независно од њеног пола.

Остали учесници дебате били су Андреј Самарџић 7/2 (екипа дечака) и Уна Михајловић 7/1 и Тара Ђинђић 7/3 које су представљале девојчице.

Дебати су присуствовали и ученици 8/3 са одељенским старешином Александром Ђорђевић и наставница српског језика Јасна Рикерт Стевановић.

→ Read in English