„Десанкини“ парламентарци на првом састанку 2021/22.

Први конститутивни састанак чланова Ученичког парламента одржан је 14. септембра 2021. године. Овом састанку присуствовали су изабрани представници старијих и млађих разреда. Као и сваке године, на овом састанку изабрано је руководство, предложен и усвојен Годишњи план рада и испланиране конкретне активности за наредни период.

Председник Ученичког парламента је Емилија Савић 8/3, а записничар Марија Илинчић. Координатор ове ученичке организације је наставница историје Зорица Јовић.