Угледни час из математике – множење

Угледни час из математике одржала је 21. фебруара 2022. године у 2/3 учитељица Јелена Чедић. Циљ овог часа било је утврђивање знања о таблици множења и креативна примена овог знања на разноврсним текстуалним/проблемским/језичким задацима.

Овај час одржан је игровном методом, јер је игра најизразитија потреба деце овог узраста. Кроз игру су ученици укључени у рад, мотивисани да буду упорни и да обнове или науче предвиђено градиво. Задаци у играма постављени су од најлакших до најтежих. Успешно је извршена и корелација са физичком културом, музичком културом, српским језиком.

Сви ученици су били веома активни, па су на крају сви и били победници, а учитељица је у завршном делу часа добила одличну оцену од самих ученика.

Часу су присуствовали: директор школе Катарина Стјепановић, психолог школе Бранка Митровић Јосиповић, помоћник директора Биљана Кнежевић и учитељи Горана Радивојевић и Марина Бајагић.

Снимак са овог часа можете погледати на школском Јутјуб каналу.


Врсте подршки у образовању