УГЛЕДНИ ЧАС ИЗ ИСТОРИЈЕ

Ученици 7/4 учествовали су 4. октобра 2021. године у реализацији угледног часа из историје са темом „Француска револуција“. Били су веома расположени за рад јер је час био динамичан и занимљив.

На самом почетку обновили су градиво уз помоћ Wordwall квиза што их је мотивисало за даљи рад и изазвало радозналост. У главном делу часа подељени су у групе и радили задатке техником „трчећи диктат“ и „сазнај информацију“. Радећи фронтално, индивидуално, у пару и групно, сазнали су занимљиве детаље из живота Луја XVI и Марије Антоанете, као и водећег јакобинца Максимилијана Робеспјера. Погледали су презентацију о Француској револуцији и водећим личностима тог доба. У завршном делу часа обновили су оно што су научили путем квиза Wordwall.

Овај час осмислила је и одржала наставница Зорица Јовић. Часу су присуствовале наставница математике Милана Девић и психолог Бранка Митровић Јосиповић.