Угледни час из енглеског језика у 3/3

“Do you like…?

У понедељак 13.12.2021. године наставница Наташа Веселиновић одржала je у 3/3 угледни час из енглеског језика. Ученици су кроз различите активности обновили градиво везано за изражавање допадања/недопадања, исказивали мишљење и размењивали информације које се односе на дату комуникативну ситуацију. У току часа остварена је унутарпредметна и међупредметна повезаност са математиком, светом око нас, ликовном и музичком културом, српским језиком, као и општом културом.

На почетку часа деци је привукла пажњу загонетна торба, у којој су морали да пронађу предмете и на основу тактилне перцепције, без гледања, препознају шта се у њој налази. Затим, подељени у две групе, дечаци и девојчице, отпевали су и глумили песмицу I don't like pasta, I don't like steak! Девојчице су глумиле мачке, а дечаци псе. Затим су уз помоћ презентације одговарали на задата питања. Играли су и игру погађања, слушали музику и изражавали допадање или недопадање према храни, музици итд.

У завршном делу часа, у паровима су направили пицу, и задат им је домаћи задатак – да нацртају или направе од колаж-папира храну коју воле или не воле и да напишу пар реченица о тој храни.

Часу су присуствовали педагог Лидија Влајковић, учитељица Љиљана Опачић, и наставнице Марија Вуковић и Александра Ђорђевић.