Тематска недеља: "од услова до последица"

5-1

15. час Цртање техничког цртежа са елементима (типови линија, размера и котирање)

16. час Пренос података између ИКТ уређаја (рачунар, таблет, смартфон, дигитални фотоапарат)

Рађено

Задатак: мерење дужине ради котирања у размери 1:2

Услов: 1.знање 2.алат 3.прибор за бележење

Последица:
1. тачно измерена дужина л= 6151мм учионица 1 и л=6784мм учионица 2
2. стечено ново знање

8-3

15. и 16.час час Рачунарски софтвери за симулацију рада електричних кола

Рађено

Задатак: одређивање минималне отпорности у једноставном струјном колу како не би досло до оштећења кола уз напон од 180v

Услов:
1. знање о електричним колима 2.он лине алат-софтвер 3.прибор за бележење

Последица:
1. тачно измерена минимална отпорност R=2ома

Реализатор часова је наставник Драган Јосиповић.