Да ли у прошлости леже узроци настанка архаизама/неологизама?

Ученици 6/1 и 8/1 су, учећи о гласовној промени прелазак Л у О и о архаизмима и неологизмима, имали су прилику да виде како одређене појаве у језику имају свој узрок у даљој или ближој прошлости.

Те појаве јавиле су се као последица одређених историјских дешавања и чине саставни део нашег језика.

Реализатор ових часова је наставница српског језика и књижевности Марија Вуковић.