Од услова-узрока до последице на - часу руског језика

У четвртак, 28.10.2021. године у оквиру тематске недеље Од услова-узрока до последице одржан је час руског језика у петом разреду парне смене. Часу је присуствовала Биљана Кнежевић, помоћница директорке и наставница српског језика. На часу је обрађивана наставна јединица Номинатив множине именица, а ученици су успешно повезивали ново градиво са раније наученим на часовима руског, али и српског језика.

Ученици су успешно решавали задатке откривајући услове под којима тврд сугласник остаје тврд, приликом грађења множине, односно последице правописног правила да се ы не сме писати у одређеним позицијама у речи. Такође су применили своје знање о паровима тврдих и меких сугласника – условима под којима ће сугласник бити означен као мек, односно тврд.

Реализатор овог часа је Слободанка Марковић, наставница руског језика.