Немачки језик - тематска недеља

Узроци и последице коришћења алкохола и психоактивних супстанци на домаћим музичким фестивалима

Ученици одељења 8/2 и 8/4 су 27. и 28.10.2021. у оквиру тематске наставе "Од узрока до последице" у тимовима развијали критичко мишљење, говорну вештину на немачком језику и вештину аргументације. Одабрали су по сопственој жељи неки од понуђених домаћих музичких фестивала, припремили излагање које су презентовали својим друговима, а након тога заједно продискутовати о теми узрока и последице коришћења алкохола и опојних супстанци на поменутим забавама.

Циљ часа је био да ђаци самостално освесте тежину одређених одлука и поступака, као и да увиде какве су последице истих. Будући да је тема блиска младима, ученици су аргументовано излагали низове разноврсних идеја о задатој теми. Фокус је такође био на томе да се ђаци охрабре и кажу својим родитељима или стручном лицу уколико имају неки проблем, како бисмо спречили негативне последице проузроковане неодговарајућом комуникацијом.

Часове је реализовала наставница Тијана Дамњановић, а часу у 8/4 је присуствовала педагог Лидија Влајковић.