Тематска настава - ликовна култура

Ритам у грађи и текстури облика

Ученици 5/2 на часу Ликовне културе 29. октобра 2021. обрадили су и применили градиво везано за тему ритма у грађи и текстури облика кроз дискусију, развој критичког мишљења, визуелног опажања, маштовитости, као и кроз развијање индивидуалности и самопоуздања у ликовном изражавању. Ову тему реализовали су у оквиру тематске недеље „Од узрока/услова до последице“, те су подстицани наставником довели у везу узрок и последице у развоју уметничког стваралаштва.

У завршном делу часа имали су естетску анализу радова.

Час је реализовала наставница Анђелка Крсмановић. Часу је присуствовала наставница српског језика и књижевности Биљана Кнежевић.