Тематска настава - енглески језик

Од узрока/услова до последице

Ученици петог разреда реализовали су тему „Од узрока/услова до последице“ употребљавајући узрочно-последичние везнике because (зато што) и so (па, стога). У одељењу 5/1 час је одржан 27.10, а у одељењима 5/3, 6/1, 6/3 и 8/3 иста тема је обрађена 29.10.2021. године.

У паровима и мањим групама имали су задатак да повежу делове реченица којима се изражавају узрок/последица и да попуне те реченице одговарајућим везником. Затим је уследила провера и дискусија у којој је циљ био да ученици препознају који део реченице описује узрок/услов, а који последицу. Ученици су били веома активни, учествовали су у свим деловима часа и успешно разумели узрочно-последичне односе између реченица.

Часу одржаном у 5/1 присуствовао је одељенски старешина Биљана Кнежевић.

Ученици шестог и осмог разреда овом темом су се бавили кроз обраду и утврђивање кондиционалних, тј.условних реченица (у шестом разреду нултог типа, а у осмом нултог и првог типа). Увежбавали су ове граматичке елементе кроз задатке из уџбеника и радне свеске, као и кроз активност навођења сопствених примера који илуструју правилну употребу ових језичких структура, а којима су потврдили да су ово градиво схватили.

Ове часове одржала је наставница енглеског језика Александра Ђорђевић.