Тематска настава - енглески језик

Кондиционал – условне реченице у енглеском језику

У оквиру тематске недеље ”Од узрока/услова до последице” одржане током последње седмице октобра, ученици старијих разреда на часовима енглеског језика уочавали су повезаност услова/узрока и последице кроз обраду узрочно-последичних реченица и условних реченица - кондиционала.

Ученици 6/2 и 6/4 научили су најчешће везнике који се користе у узрочно-последичним реченицама и кроз групни рад вежбали узрочно-последичне везе.

Седмаци и осмаци су се бавили условним реченицама и кроз неколико вежбања такође уочили везу између услова и могуће последице.

Ученици 7/1, 7/3, 7/4, 8/1 и 8/2 обновили су грађење кондиционалних реченица првог типа, заједнички су писали причу помоћу условних реченица и на крају вежбали писање могућих последица на основу постављеног услова у условној реченици.

Применом различитих облика рада на часу, сви ученици су активно учествовали у настави и успешно су обрадили ову тему.

Ове часове је одржала Светлана Милентијевић, наставник енглеског језика.