Тематска настава у 4/1: Толеранција

Ученици 4/1 посебну пажњу посветили су теми међусобне толеранције, па је 16. новембар, Међународни дан толеранције, обележен као тематски дан.

Обрада ове теме започела је вршњачким учењем: ученице 8/1 Анастасија Перишић и Данијела Филиповић представиле су четвртацима појам толеранције. Кроз разговор и уз помоћ презентације ученици су поновили шта јесте толеранција а шта њена супротност – дискриминација.

Час одељенског старешине посетила је психолошкиња школе Бранка Митровић Јосиповић и са ученицима одељења одржала радионицу у којој су се ученици прво поиграли игром вешала, а затим разговарали о добијеном појму – толеранцији. Кратак приказ бајке „Ружно паче“ послужио је да лако уоче и толеранцију и дискриминацију.

На часу Грађанског васпитања ова тема обрађена је кроз дискусију о правди и неправди.

На часу Српског језика, подељени у групе, анализирали су ликове из бајке „Ружно паче“, њихове поступке и наводили примере толеранције и дискриминације.

Појам толеранције појавио се и на часу Математике кроз разноврсне задатке.

Завршна активност коју су такође радили у групама била је Рецепт за толеранцију.

Целог дана ученици су били веома мотивисани за рад, повезали овај појам са примерима из свакодневног живота, а приликом израде „рецепата“ били веома маштовити.

Учитељ 4/1 и организатор овог тематског дана је Ана Јовановић.