Вршњачки тим на обуци

Школски психолог Бранка Митровић Јосиповић одржала је 27. и 28. октобра 2021. обуку чланова Вршњачког тима ОШ „Десанка Максимовић“. Обуци је присуствовало двадесет шесторо ученика од петог до осмог разреда.

Ученици су се упознали са врстама вршњачког насиља, дискутовали о конструктивним начинима решавања конфликата, видели шта је сврха вршњачке медијације и који су њени кораци у спровођењу у школи. Имали су прилику да се опробају у улози вршњачких медијатора током групног рада, што је по њима био најлепши део обуке.

Вршњачки тим наставља своје активности на превенцији насиља и промоцији ненасилног понашања у школи а неке будуће кораке су предложили ученици управо на овој радионици.